Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet gav redogörelse om kyrkans äktenskapssyn

Publicerad 31.08.2016

Med anledning av att en ny äktenskapslag träder ikraft 1.3.2017 har kyrkomötet i november 2015 bett biskopsmötet göra en redogörelse till församlingarna och prästerna om kyrkans syn på äktenskapet och alla människors omistliga värde.  Den nya lagstiftningen ändrar inte på kyrkans nuvarande äktenskapssyn.

I redogörelsen säger biskoparna att den lutherska kyrkan grundar sin etiska undervisning på principerna om alla människors omistliga värde och kärleken till medmänniskan. Redogörelsen behandlar också äktenskapets historiska bakgrund, den lutherska synen på äktenskapet, kyrkans egen äktenskapsundervisning, juridiska aspekter på prästernas rättigheter och skyldigheter vid kyrklig vigsel, hur man kan betjäna par av samma kön, och hur man i fortsättningen lever tillsammans i kyrkan med olika äktenskapssyner och behandlar alla med respekt.

En längre nyhet om biskoparna redogörelse kommer senare i eftermiddag.

Biskopsmötet gav utlåtande om ett utkast till förslag till kodifiering av kyrkolagen

I kyrkan pågår en reform av den kyrkliga lagstiftningen vars mål är en kyrkolag och en kyrkoordning som till sin struktur är mera konsekvent och tydligare än den nuvarande. Avsikten är att bestämmelser om kyrkans interna frågor flyttas från kyrkolagen till kyrkoordningen. Förslaget till ändringar i kyrkans lagstiftning ändrar inte på förhållandet mellan kyrkan och staten.

I sitt utlåtande om kyrkostyrelsens förslag till reform av kyrkans lagstiftning fäster biskopsmötet uppmärksamhet vid såväl några innehållsmässigt som teologiskt principiella ändringsförslag.

Till exempel anser biskopsmötet att bestämmelserna om kyrkans bekännelse fortsättningsvis ska ingå i kyrkolagen och inte helt flyttas till kyrkoordningen. Biskopsmötet lyfter också upp församlingsindelningen i sitt utlåtande och betonar att ändringar som påverkar förhållandet mellan språkgrupperna även i fortsättningen ska kunna ske enbart då det föreligger särskilt vägande skäl.

Förslaget till ny kyrkolagstiftning har utarbetats av en kommitté och slutförts av kyrkostyrelsen. I mars 2016 beslöt kyrkostyrelsens plenum att sända förslaget på remissrunda.

Biskopsmötets utlåtande om utkast till förslag om kodifiering av kyrkolagen.

Biskopsmötet bordlade ärendet om andra kyrkors medlemmars rätt att delta i nattvarden och andra kyrkors prästers rätt att predika i den lutherska kyrkans gudstjänster till nästa möte.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815