Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet samlas 23 maj – på agendan bland annat medlemsavgifter och bidrag till internationella mellankyrkliga organisationer

Publicerad 17.05.2023

Biskopsmötet för evangelisk-lutherska kyrkan samlas i Helsingfors tisdag 23 maj. På agendan finns bland annat remissdiskussion om ett avtal med den anglikansk-lutherska kyrkan i Nordamerika.

Biskopsmötet ska också behandla ett flertal verkställighetsbestämmelser som finns i kyrkans författningssamling. Reformen av kyrkans lagstiftning medför ett behov av att uppdatera bestämmelserna så att de korrelerar med den nya lagstiftningen.

Största delen av ändringar är lagtekniska, ett undantag är bestämmelserna om hurdan teologisk examen som krävs för prästtjänst. Där har man preciserat bestämmelsen om hur en studerande kompletterar sina studier om hen har studerat teologi och avlagt examen vid ett universitet utomlands och har bristfällig kunskap om religiöst liv i Finland, den lutherska bekännelsen, och gudstjänstlivet och kyrkliga förrättningar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Biskopsmötet behandlar medlemsavgifter och understöd till internationella mellankyrkliga organisationer och diskuterar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands mål för Europeiska kyrkokonferensens generalkonferens i juni. Mötet utser också kyrkans medlem i Finlands Sjömanskyrkas styrelse.

Biskopsmötets ärendelista finns i tjänsten domus.evl.fi.

Mera information:
Biskopsmötets webbplats (på finska)
Kari Kopperi, biskopsmötets generalsekreterare, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317 
Anna-Kaisa Inkala, biskopsmötets teologiska sekreterare, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270