Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Pekka Asikainen blir fältbiskop

Publicerad 14.04.2023

Republikens president har 14.4.2023 på framställning av statsrådet utnämnt filosofie och teologie doktor Pekka Asikainen till fältbiskop för tiden 1.6.2023-31.5.2028.

Pekka Asikainen (f. 1971) är för närvarande chef för kyrkliga samfälligheten i Uleåborg. Han har tidigare arbetat bland annat som diakonichef vid stiftelsen för diakonisinstitutet i Uleåborg, biträdande chef på Kyrkostyrelsen och stiftssekreterare vid domkapitlet i Uleåborgs stift.

Fältbiskopen leder och övervakar Försvarsmaktens andliga arbete och ansvarar för den kyrkliga verksamheten och den teologiska linjen vid Försvarsmakten. Dessutom ansvarar fältbiskopen för beredskapsplaneringen inom området, det andliga och psykiska stödet, och för kontakterna till kyrkosamfund och religiösa samfund i Finland.

Mera information: regeringsråd Sinikka Vahvaselkä, Försvarsministeriet, tfn 0295 140 431

Intervjuförfrågningar: kommunikationschef Harriet Urponen, Kyrkliga samfälligheten i Uleåborg, tfn 040 546 2713, harriet.urponen@evl.fi

Bifogat finns ett fotografi av Pekka Asikainen. Fotograf: Sanna Krook