Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Konfirmandundervisningen bibehåller sin popularitet – trygg atmosfär allt viktigare

Publicerad 15.03.2023

Konfirmandundervisningen har bibehållit sin popularitet. Under 2022 deltog ungefär 48 500 personer i konfirmandundervisningen. Antalet är aningen lägre än 2021 då 49 600 personer deltog men klart fler än 2020 då motsvarande antal var 46 800. Statistiken innefattar konfirmander i alla åldrar.

Av de 15-åringar som hör till evangelisk-lutherska kyrkan deltog 90,9 procent i konfirmandundervisningen och av alla 15-åringar deltog 74 procent. Under 2021 deltog 90,5 procent av alla 15-åringar som hör till kyrkan och 74,5 procent av alla 15-åringar.

Kriser utmanar konfirmandarbetet

Under det första coronaåret 2020 sjönk antalet deltagare i konfirmandundervisningen men 2021 vände trenden, en trend som fortsatte under 2022.

De senaste årens kriser har utmanat även konfirmandundervisningen på många sätt. Under coronapandemin var församlingarna tvungna att noggrannare än tidigare iaktta hälsoaspekter medan kriget i Ukraina har ökat behovet att skapa en känsla av trygghet.

Konfirmandarbetet utvecklas och lär av omvärlden

Församlingarna och de organisationer som ordnar konfirmandundervisning har kunnat möta de här utmaningarna mycket bra. I den årliga självutvärderingen för konfirmandundervisningen bedömde konfirmanderna 2022 att påståendet ”Jag var trygg” stämde. Medeltalet på en skala från 1–7 var 6,4 i fråga om upplevd trygghet. Motsvarande resultat 2020 och 2021 var 6,4 respektive 6,5.

– De goda resultaten i undantagstider visar att konfirmandundervisningen genomförs av utbildad personal och att yrkesetiken är god, säger Janne Kippola, sakkunnig inom fostran på Kyrkostyrelsen.

– Under konfirmandtiden lärde jag mig mycket om mig själv och omvärlden. Det bästa var att jag kände mig trygg och att det fanns vuxna som vi kunde samtala med om tro och liv. Om både stora och små saker, berättar Mila Harra om sina erfarenheter. Hon deltog i konfirmandundervisning i Tammerfors i fjol.

– Även konfirmanderna i Borgå stift upplevde att de hade det bra och var trygga under konfirmandtiden. På skalan 1–7 var medeltalet i Borgå stift 5,9 för ”Jag hade det bra i skriftskolan” och 6,2 för ”Jag var trygg”, säger Helena Salenius som är sakkunnig inom konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen.  

Mera information: Janne Kippola, sakkunnig, Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, janne.kippola@evl.fi, tfn 040 480 6561
Helena Salenius, sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, helena.salenius@evl.fi, 050 4343 192