Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopen i S:t Michels stift väljs bland fyra kandidater

Publicerad 07.03.2023

Domkapitlet i S:t Michels stift fastställde på tisdag 7 mars kandidatuppställningen i biskopsvalet och lottade nummer till kandidaterna. Tf kyrkoherde, docent, TD Pekka Särkiö fick vid lottningen nummer 2, kyrkoherde, TD, docent Sammeli Juntunen nummer 3, kyrkoherde, TD Mari Parkkinen nummer 4 och kanslichef, TM, prosten Pekka Huokuna fick nummer 5.

Kandidatuppställningen avslutades 1.3.2023. För att ställa upp en kandidat behövdes en valmanförening bestående av minst 30 röstberättigade.

Valpaneler

Domkapitlet ordnar fyra valpaneler under den första valomgången. Valpanelerna ordnas enligt följande:

  • måndag 24.4 klockan 18 i Lahden Yhteiskoulu (Kirkkokatu 2, Lahtis)
  • tisdag 25.4 klockan 18 Församlingscentret i Kouvola, Mariasalen (Hovioikeudenkatu 8)
  • tisdag 2.5 klockan 18 campus Martti Talvela i Juva (Juvantie 20)
  • onsdag 3.5 klockan 18 Sammonlahti kyrka i Villmanstrand (Hietakallionkatu 7)

Vid en eventuell andra valomgång ordnas en valpanel mellan kandidaterna torsdag 8.6.2023 klockan 18 i köpcentret Stella i S:t Michel.

Det går att följa alla valpaneler antingen på plats eller över nätet. Dessutom kommer kandidaterna att presentera sig i videon som finns på stiftets biskopsvalssidor och delas i sociala medier.

Förslag på frågor till valpanelerna samlas in i april via S:t Michels stifts sociala mediekanaler.

Röstberättigade och tidtabell för valet

I S:t Michels stift finns ca 1 100 röstberättigade. Hälften av dem är präster och lektorer, och hälften lekmän. Biskopsvalet förrättas torsdag 25 maj. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som samlat flest röster. Eventuell andra valdag är fredag 16 juni.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2023. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till ämbetet i domkyrkan i S:t Michel söndag 3 september.

Mera information:
Biskopsvalet i S:t Michels stift 
lagfarna assessorn Jyri Klemola, domkapitlet i S:t Michels stift, jyri.klemola@evl.fi, tfn 050 63 661

Kandidaternas webbplatser:  
2 Pekka Särkiö   
3 Sammeli Juntunen
4 Mari Parkkinen  
5 Pekka Huokuna