Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Riksdagen godkände kyrkolagen

Publicerad 02.03.2023

Riksdagen har i plenum 2.3.2023 godkänt ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Då lagen träder i kraft ersätter den nuvarande kyrkolag från 1.1.1994. Den nya lagen gör att kyrkans lagstiftning är mera konsekvent i sin struktur och tydligare för användaren. Ändringarna är i huvudsak lagtekniska. Reformen av kyrkolagen har pågått länge, behovet av reformen kom fram redan 2005.

Kyrkostyrelsen inleder nu verkställandet av den nya kyrkolagen. Församlingarna får information om förnyelsen, och arbetet med att göra nya stadgemallar och kommentarer inleds. Stiften sköter den egentliga utbildningen i kyrkolagen.

Samtidigt med den nya kyrkolagen träder en ny kyrkoordning i kraft. Valordningen för kyrkan upphävs och bestämmelserna om val överförs till kyrkoordningen.

Målet är att den nya kyrkolagen och lagar som anknyter till den träder i kraft 1.7.2023. Till exempel är övergångstiden vid förnyelse av förvaltningsstadga sex månader från det att lagen trätt i kraft.

Mera information:
Kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fi, tfn 040 688 1478