Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Frihet till övertygelse, samvete och religion i 100 år

Publicerad 23.01.2023

I år har det gått 100 år sedan Finland fick en lag som garanterar alla religionsfrihet. I ett sekel har man i Finland själv haft rätt att välja vilket trossamfund man hör till – eller välja att inte höra till ett trossamfund.

Varje medborgare i Finland får leva i enlighet med sitt eget samvete och sin tro. En människa kan byta från en kyrka till en annan och delta i andlig verksamhet utan tvång. Lagstiftningen stöder friheten att samlas och yttrandefriheten. Religionsfrihetslagen gör det möjligt att hitta den tro eller det samfund som passar en och som känns tryggt.

Genast då den nya lagen trädde i kraft 1923 registrerade sig många samfund som religionssamfund. Förändringen var betydande i kyrkan och i hela det finländska samhället men också för många individer och familjer. Det var en viktig historisk vändpunkt som nu är vardaglig verklighet. Idag är Finland ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Den frihet som uppnåddes för hundra år sedan garanterar idag vars och ens frihet.

Under religionsfrihetens jubileumsår ordnas många evenemang

I januari ordnas ett öppningsseminarium 26 januari klockan 12 i riksdagens Infocentrum i Lilla parlamentet i Helsingfors. Det öppnas av riksdagens talman Matti Vanhanen. Evenemanget ordnas i samarbete med riksdagens religions- och samvetsfrihetsgrupp, USKOT-RESA-forumet och Ekumeniska rådet i Finland. Det går att följa med seminariet via direktströmning. Mera information om evenemang samlas på jubileumsårets webbsida (på finska).

Religionsfrihetens jubileumsår syns också på EDUCA-mässan, ett evenemang för anställda inom undervisning och fostran, där riksdagsledamöterna Eveliina Heinäluoma (SDP), Mikko Kinnunen (Centern), Sari Multala (Saml) och Mika Niikko (Sannf) diskuterar hur barns och ungas religionsfrihet förverkligas i Finland. Diskussionen äger rum på lördag 28 januari klockan 14.45–15.30.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland koordinerar samarbetet kring jubileumsåret. I samarbetet deltar kultur och religionsforumet Fokus, Ekumeniska rådet i Finland, USKOT-RESA-forumet och riksdagens religions- och samvetsfrihetsgrupp, och olika aktörer på Kyrkostyrelsen. I de evenemang som ordnas under året vill man också bjuda med intressegrupper för dem som inte har någon religion och dem som inte hör till något religionssamfund.

Mera information:
Jarmo Kokkonen, chef, Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, jarmo.kokkonen@evl.fi, tfn 050 594 1316