Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Hintikka träffade påven Franciskus i Vatikanen: Kriget i Ukraina påverkar också Östersjön

Publicerad 20.01.2023

Igår på S:t Henriks minnesdag (19.1) träffade biskopen i Esbo stift, Kaisamari Hintikka påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. I delegationen som träffade påven ingick också stiftsadministrator fader Marco Pasinato från katolska kyrkan och Fredrikshamns biskop Sergei från ortodoxa kyrkan.

Vid besöket överlämnade biskop Hintikka en sten som slipats i Östersjön som symbol för den donation man gjort till John Nurminens stiftelse för att skydda Östersjön.

− Vår gåva är ett litet bidrag för att främja skyddet av Östersjön. Vi hoppas att den ska förmedla ett budskap om Östersjöns och andra vattendrags betydelse för livet.

Skapelsen jämrar sig – vattnet kallar till försoning

Biskopen talade om vattnets betydelse för människan och hur många vattenområden har lidit på grund av människan. Biskopen uppmanade till försoning för skapelsens skull.

− Försoning med naturen förutsätter av enskilda människor och samhällen, inklusive kyrkor, att vi för en mer hållbar livsstil än idag. Vattnet kallar oss till försoning människor emellan. Rent vatten är avgörande för människans välbefinnande. Brist på vatten skapar lidande och allt oftare oro och konflikter. Många måste lämna sina hem på jakt efter rent eller tillräckligt med vatten. Brist på vatten används också som ett krigsmedel mot civila. Vattnet, som är en gåva från Gud och en livsnödvändighet, har i människans hand förvandlats till ett verktyg för handel, makt och våld.

Medelhavet – bro och mur

Biskop Hintikka beskrev också Medelhavets betydelse för det europeiska kulturarvet.

− Här vid den södra kanten av Europa är Medelhavet det viktiga havet. Medelhavet har alltid varit en bro, det har fört samman och fött nya kulturer. Kristendomen och många av de idéer som påverkat hela västvärlden har färdats över det till Europa. Medelhavet har inte alltid fört med sig sånt som är gott till sina stränder: det har också skapats destruktiva allianser. Idag är Medelhavet också åtskiljande, en mur – och för allt för många människor också en grav.

Östersjön känner av följderna av kriget i Ukraina

Biskopen påminde om att också S:t Henrik, vars minnesdag inföll under resan, enligt legenden anlände havsvägen till Finland. Resans sista etapp gick över Östersjön. Biskopen erinrade om havets mångskiftande historia och konstaterade att Östersjön känner av följderna av kriget i Ukraina.

− Länderna kring Östersjön har med gemensamma krafter lyckats förbättra tillståndet på det hav som förenar dem men nu lider. Ett av dessa länder, Ryssland, har i nästan ett år fört ett anfallskrig i Ukraina. Även om krigets största brott är riktade mot Ukraina och ukrainare märks effekterna också på Östersjön. Där har kriget skapat nya spänningar och gjort det svårare att ta hand om Östersjöns välmående.

Dialogen har stärkt samhörigheten mellan lutheraner och katoliker

I sitt tal konstaterade biskop Hintikka att den över 50 år långa dialogen mellan lutherska och katolska kyrkor bär frukt. Direkt efter mottagningen framhöll hon betydelsen av de traditionella besöken i januari.  

− Det är betydelsefullt att den finländska ekumeniska delegationen varit på besök nästan 40 gånger. Det här är unikt i världen. Det korta samtalet med påven var hjärtligt.

Biskop Hintikkas tal (på finska): Teidän Pyhyytenne | Piispa Kaisamari Hintikka

Se också notisen: Biskop Kaisamari Hintikka träffar påven Franciskus i Rom – ger en bit av Östersjön som gåva - evl.fi

Bild: Biskop Kaisamari Hintikka gav påven en bok om expeditionsresor i Norden. Vatikanens mediebank: 19-01-2023 Delegazione Ecumenica dalla Finlandia - Vatican MediaÖppna länk i ny flik
Några publiceringsfria bilder kommer att bli tillgängliga i kyrkans mediebank.  

Varje år i januari reser en biskop från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillsammans med en biskop för ortodoxa kyrkan och en representant för katolska kyrkan till Rom. Besöket sker under den ekumeniska böneveckan för kristen enhet som infaller 18–25 januari varje år. I samband med resan firas Sankt Henriks minnesdag (19.1). Till programmet hör ekumeniska gudstjänster, möten med de finländska ambassadörerna i Italien och Vatikanen, att bekanta sig med den katolska kyrkan och påvens privata mottagning. Besöket i Rom är en tradition sedan 1985.

Mera information:
Kimmo Kääriäinen, chef för evangelisk-lutherska kyrkans utrikesavdelning, kimmo.kaariainen@evl.fi, tfn 040 522 1464.
Timo-Matti Haapiainen, sakkunnig, Esbo stifts domkapitel, timo-matti.haapiainen@evl.fi, tfn 050 406 9796