Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Är millennialerna en utmaning för kyrkan eller kyrkan för millennialerna?

Publicerad 19.01.2023

Forskningspublikationen Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko (ungefär Millennialernas kyrka − kulturella förändringar och kristen tro) lanseras på onsdag 1 februari 2023. Publikationen består av forskningsartiklar där en lång rad författare reflekterar över vad yngre generationer, millennialerna och postmillennialerna, tänker kring kyrka, livsåskådning och viktiga livsvärderingar. Artiklarna analyserar också hur den sociologiska omvälvningen som växer fram i millenniegenerationen utmanar evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Publikationen är sammanställd av universitetslektorerna Sini Mikkola och Suvi-Maria Saarelainen från Östra Finlands universitet. De flesta av artikelförfattarna är själva representanter för millenniegenerationen, det vill säga födda på 1980- och 1990-talen. 

Publikationen utgår från ett spetsprojekt vid Kyrkostyrelsen som fokuserar på yngre generationers tankar och värderingar och på vad som behöver förändras i kyrkan för att den ska tilltala nya generationer. 

Hurdan är den kyrka som fortsätter sitt uppdrag även i kulturell förändring? 

I publikationen Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko (ung. Millennialernas kyrka − kulturella förändringar och kristen tro) frågar man sig om det är möjligt för kyrkan att vara relevant för människor även i framtiden: hur kan man på ett trovärdigt sätt vara en gemenskap där en mångfald av värderingar får plats inom samma väggar? 

Enligt kyrkans senaste fyraårsberättelse (2016–2019) är Y- och Z-generationerna mindre religiösa än generationerna före dem. En religionslöshet, men i allt större utsträckning också ett fördomsfritt religiöst sökande, är bland dem på frammarsch. Kristen övertygelse går inte längre heller i arv på samma sätt som för tidigare generationer. 

I publikationen beskriver man att betoningen på individualitet och jämlikhet är typisk för yngre generationer. Millennialerna värdesätter tolerans och liberala värderingar. Forskningen visar också hur centrala miljöfrågor och olika människorättsfrågor ter sig i millennialernas värderingar. Medan millennialerna litar på många andra institutioner har förtroendet för kyrkan försvagats. 

Sini Mikkola och Suvi-Maria Saarelainen medger att de är lite förundrade över att de uppfattas som "utmaningar" eller "problem" för vilka kyrkan behöver särskilda åtgärder och nytt tänkande. 

Vi tror att det att det pratas om millennialerna som en utmaning ytterligare fjärmar en stor grupp personer som redan känner att de av en eller annan orsak är utanför kyrkan. Att tala om utmaningar skapar uppfattningar om ett "vi" och "dem", insiders och outsiders. Det här ifrågasätter inte bara människors grundläggande upplevelse av tillhörighet utan framställer dem också som passiva objekt, som kyrkan – vad den nu sedan uppfattas som – försöker nå på olika sätt. Det hoppfulla inför framtiden i och för kyrkan ligger i att trovärdigt kunna bygga en gemenskap där människor kan känna att de hör hemma och där de blir accepterade sådana de är, konstaterar Mikkola och Saarelainen. 

Välkommen på bokrelease 

Lanseringen av boken ordnas 1.2.2023 kl. 13−15 i Kyrkans hus Mikaelsalen (Södra kajen 8, Helsingfors). Evenemanget kan också följas online på  Kirkon kanava - YouTube 

Ledande sakkunnig Jyri Komulainen och sakkunnig Katri Vappula från Kyrkostyrelsen deltar i evenemanget. Boken presenteras av bokens redaktörer TD Sini Mikkola och docent Suvi-Maria Saarelainen. Forskarkommentarer ges av TD, forskardoktor Laura Kallatsa och PM, TM, projektforskare Marjukka Laiho. Boken kommenteras av kyrkoherde Heikki Nenonen. 

Anmälan till evenemanget senast tisdag 24.1.2023. Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko -kirjan julkistamistilaisuus (lyyti.fi) 

Publikationen kan läsas på kyrkans webbplats: Kyrkans publikationer (evl.fi) och beställas från Grano. Publikationen innehåller ett svenskt sammandrag.

Utgående från publikationens teman görs också poddserien Kirkko kiinni? (ung. Är kyrkan stängd?) där man reflekterar över vad som ger mening på 2020-talet och huruvida evangelisk-lutherska kyrkan lider av postlutherskt stressyndrom. I podcasten intervjuar redaktören Marjo Kiljunen publikationens författare. Den första delen av podden publiceras 30.1 och kan lyssnas på till exempel Spotify. 

Mera information: 
Sini Mikkola, TT, universitetslektor, Östra Finlands universitet, tfn 050 571 6596, sini.mikkola@uef.fi 
Suvi-Maria Saarelainen, docent, universitetslektor, Östra Finlands universitet, tfn 050 467 6975 
Jyri Komulainen, docent, ledande sakkunnig, Forskning och utbildning, tfn 040 1425 189, jyri.komulainen@evl.fi 

Mera information om spetsprojektet En kyrka för millennialerna:
Rebecka Stråhlman, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 
040 688 1558, rebecka.stråhlman@evl.fi
Millennialernas kyrka - evl.fi