Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Kaisamari Hintikka träffar påven Franciskus i Rom – ger en bit av Östersjön som gåva

Publicerad 16.01.2023

Biskop Kaisamari Hintikka från Esbo, stiftsadministrator fader Marco Pasinato från katolska kyrkan och Fredrikshamns biskop Sergei från ortodoxa kyrkan ingår i den delegation som kommer att träffa påven Franciskus den 20 januari 2023 i Vatikanen. Besöket är en del av den ekumeniska böneveckan för kristen enhet som firas årligen den 18−25 januari. Resan inleds idag (16.1) och på torsdag den 19 januari infaller S:t Henriks minnesdag.

Varje år reser en biskop från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillsammans med en biskop för den ortodoxa kyrkan och en representant för katolska kyrkan till Rom under ekumeniska böneveckan.

I programmet ingår ekumeniska gudstjänster, möten med de finländska ambassadörerna i Italien och Vatikanen, att bekanta sig med den katolska kyrkan och påvens privata mottagning. Besöket i Rom är en tradition sedan 1985.

I år är den finländska delegationen mer ekumenisk än vanligt. I delegationen ingår förutom lutheraner, katoliker och ortodoxa också generalsekreteraren för Ekumeniska rådet i Finland, Mayvor Wärn-Rancken.

En bit av Östersjön som gåva till påven

Biskop Kaisamari Hintikka ger en bit av Östersjön som gåva till påven. Donationen sker genom John Nurminens stiftelse. I samband med besöket överlämnar biskopen en sten som slipats i Östersjön och en symbolisk bit av Östersjön markerad på kartan.

Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens stiftelse, ser det som viktigt att skyddet av den marina naturen och förebyggandet av naturförluster har blivit en del av den internationella och kyrkliga debatten:

− Vår uppgift är att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Samarbete är nyckeln till att haven förblir levande också i framtiden. Stiftelsen har precis inlett ett internationellt samarbete med mellaneuropeiska marina skyddsorganisationer. Havets välbefinnande har också en direkt koppling till att bromsa klimatförändringarna.

Försoning med naturen

Målet för evangelisk-lutherska kyrkans energi- och klimatstrategi är en kolneutral kyrka år 2030. Kyrkan tar hänsyn till miljö- och klimatkonsekvenser när den utvecklar sin egen verksamhet. Kyrkans miljödiplom är ett verktyg för församlingarna att uppnå och mäta en mer hållbar verksamhet. Rekommendationen är att alla församlingar har Kyrkans miljödiplom senast 2025.

− Försoning med naturen förutsätter måttfullhet och en mer hållbar livsstil än den nuvarande av enskilda människor och samhällen, inklusive kyrkan, konstaterar biskop Kaisamari Hintikka.

Sankt Henriks minnesdag

På torsdag 19 januari infaller Sankt Henriks minnesdag. Enligt en uppfattning från medeltiden var S:t Henrik Finlands förste biskop och martyr.

Biskop Kaisamari Hintikka predikar vid Sankt Henriks dagsmässa i basilikan Santa Maria Sopra Minerva i Vatikanen. Fader Marco Pasinato är liturg. I mässan sjunger barnkören CandoMini från Esbo. Barnkören grundades 2013 och verkar under Esbo ungdomskör Candomino.

Mer information:
Kimmo Kääriäinen, chef för evangelisk-lutherska kyrkans utrikesavdelning, kimmo.kaariainen@evl.fi, tfn 040 522 1464.
Timo-Matti Haapiainen, sakkunnig, Esbo stifts domkapitel, timo-matti.haapiainen@evl.fi telefon 050 406 9796

Bildtext: Biskop Kaisamari Hintikka ger en bit av Östersjön som gåva till påven. Donationen sker genom John Nurminens stiftelse. Som en symbolisk gåva överlämnar biskopen en sten som slipats i Östersjön.