Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2022: Nästan hälften av förtroendevalda i församlingarna är nya, medelåldern steg

Publicerad 21.11.2022

Nyheten har uppdaterats 22.11 klockan 13.30 med Närpes församlings valdeltagande som tidigare fattades i resultattjänsten. Ändringarna är kursiverade.

Nästan hälften av de förtroendevalda som valdes in i församlingarnas förtroendeorgan vid valet på söndagen 20.11.2022 är nya. Det visar de preliminära resultaten från valet. Valdeltagandet i församlingsvalet är 12,7 procent. Drygt 60 procent av rösterna gavs under förhandsröstningsveckan. I Borgå stift är det preliminära valdeltagandet 13,7 procent och ligger fortsättningsvis lite över det nationella medeltalet – men i tidigare val har skillnaden varit större.

En jämförelse mellan stiften visar att det högsta valdeltagandet finns i Lappo stift där 16,3 procent röstade (2018: 19,2 procent) och det lägsta i Helsingfors stift 9,7 procent (10,9 procent). I de övriga stiften är det preliminära valdeltagandet 11,4 procent i Esbo (13,1 procent 2018), Kuopio stift 11 procent (13,2) S:t Michels stift 10,9 (12,7), Tammerfors stift 12,6 (13,4), Uleåborgs stift 15,4 (17,1) och Åbo ärkestift 13,7 procent (15,1).

Valdeltagandet har legat under 20 procent sedan 1970-talet berättar chef Hanna Salomäki på enheten Kyrkans forskning och utbildning.

– Valdeltagandet har varit förvånansvärt jämt genom decennierna. Det valdeltagande vi har nu ligger på samma nivå som i de övriga lutherska kyrkorna i Norden, mellan 10–20 procent. Det här är ett särdrag för folkkyrklig religiositet där en mindre grupp deltar aktivt men den stora majoriteten mera sällan deltar i verksamheten, säger Salomäki.

Få unga röstade

De förtroendevaldas medelålder gick upp i valet. Hanna Salomäki säger att det här var förväntat med tanke på att så få unga fanns uppställda som kandidater. De invaldas medelålder i kyrkofullmäktige är 57 år.

Också valdeltagandet bland de unga (16–17-åringar) blev långt i hela landet, enligt det preliminära resultatet kring sju procent. Alla församlingar har inte fört bok över unga väljare och därför är siffran inte helt tillförlitlig. I Borgå stift torde valdeltagandet bland 16–17-åringar ligga kring 7,7 procent.

I självständiga församlingar hölls ett val där man valde medlemmar till kyrkofullmäktige. I församlingar som hör till kyrkliga samfälligheter hölls två val där man valde förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige och till de enskilda församlingarnas församlingsråd.

Enligt de preliminära uppgifterna är 49 procent av de förtroendevalda i kyrkofullmäktige nya. Andelen invalda under 30 år minskat lite jämfört med valet för fyra år sedan, och de ungas andel nationellt ligger på ca 4 procent. De invaldas medelålder är 57 år.

I församlingsråden är närmare 50 procent nya enligt de preliminära resultaten. Andelen invalda under 30 år är ca 6 procent. De invaldas medelålder är 57 år.

Låg andel unga bland de nya förtroendevalda i Borgå stift

Enligt de preliminära uppgifterna är andelen nya medlemmar i kyrkofullmäktige 45,7 procent medan 45,1 procent är nya i församlingsråden då 35 av 45 församlingar i Borgå stift har publicerat sina uppgifter i den gemensamma resultattjänsten. I stiftet finns endast 10 personer (2,4 procent) under 30 år i de nyvalda kyrkofullmäktige och 9 personer (3,3 procent) under 30 år i församlingsråden.

Medelåldern för de förtroendevalda i Borgå stift är 60 år för de invalda i kyrkofullmäktige och 63 år på invalda i församlingsråden. Utifrån måndagens uppgifter är 48,4 procent av de invalda i kyrkofullmäktige män och 56,6 procent kvinnor, i församlingsråden är andelen män 41,5 procent och kvinnorna 58,5 procent.

Sammanlagt 14 300 kandidater var uppställda i 354 församlingar. Det sammanlagda antalet förtroendeplatser är ca 8 000.

Då församlingarna fastställer sina valresultat 23 november fås mera tillförlitliga valresultat.

 

Preliminärt valdeltagande i procent 2022 – Borgå stift (valdeltagandet 2018 / 2014)

Agricola svenska församling 12,6 (19,8 / sammanslagning 2019) 

Borgå svenska domkyrkoförsamling 13,4 (15,3 / 15,6) 

Brändö-Kumlinge församling sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

Eckerö-Hammarland sämjoval (ny församling från 1.1.2022, 2018: Eckerö sämjoval, Hammarland 10) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

Ekenäsnejdens svenska församling 12,3 (13,5 / 15,3) 

Esbo svenska församling sämjoval (10,6 / 12,0) 

Grankulla svenska församling sämjoval (sämjoval / 25,1) (inga resultat i resultattjänsten ännu, finns på församlingens webbplats)

Hangö svenska församling sämjoval (sämjoval / 15,3) (inga resultat i resultattjänsten ännu, finns på församlingens webbplats)

Ingå församling 13,1 (sämjoval / 15,8) 

Jakobstads svenska församling 9,2 (13,9 / 13,6) 

Johannes församling 9,0 (10,5 / 11,1) 

Jomala församling 8,7 (11,5 / 9,8) 

Karis-Pojo svenska församling 13,2 (14,6 / 15,3) 

Karleby svenska församling 14,8 (17,6 / 19,2) 

Kimitoöns församling sämjoval (20,1 / 21,8) 

Korsholms svenska församling 7,4 (10,8 / 11,4) 

Korsnäs församling 20,2 (sämjoval / 22,7) 

Kristinestads svenska församling 16,8 (16,0 / 20,4)

Kronoby församling 17,1 (22,8 / 24,6) 

Kvevlax församling 11,1 (11,6 / 11,2) 

Kyrkslätts svenska församling 10,7 (16,0 / 15,4) 

Larsmo församling 30,8 (37,1 / 32,9) 

Lemland-Lumparlands församling sämjoval (16,0 / uppgifterna saknas) (inga resultat i resultattjänsten ännu, finns på församlingens webbplats)

Malax församling sämjoval (ny församling från 1.1.2023, 2018: Bergö sämjoval, Petalax 30,3, Malax 17,2) 

Mariehamns församling 10,9 (12,5 / 11.4) 

Matteus församling 10,7 (12,5 / 12,8) 

Norra Ålands församling 11,3 (ny församling från 1.1.2022 Sund-Vårdö sämjoval, Finström-Geta 12,7) 

Nykarleby församling sämjoval (sämjoval / 17,8) 

Närpes församling 15,9 (21,9 / 14,3) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

Pedersöre församling 25,0 (ny församling från 1.1.2020, 2018: Esse 46,8, Purmo sämjoval, Pedersöre 23,3) 

Petrus församling 8,6 (11,8 / 12,1) 

Replots församling sämjoval (26,9 / 15,2) 

Rikssvenska Olaus Petri församlingen sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

Saltviks församling sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

Sibbo svenska församling 11,3 (12,1 / 15,1) 

Sjundeå svenska församling 22,9 (26,8 / 24,3) 

Solf församling 14,9 (sämjoval / sämjoval) 

Tammerfors svenska församling sämjoval (sämjoval / sämjoval) 

Tyska ev. luth. församlingen sämjoval (12,8 / 15,5) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

Vanda svenska församling sämjoval (11,9 / 11,3)

Vasa svenska församling 8,8 (10,4 / 12,1)

Väståbolands svenska församling 21,3 (21,6 / 21,0) 

Vörå församling 13,5 (18,3 / 19,6) 

Åbo svenska församling 12,5 (12,5/ 14,6)

Ålands södra skärgårdsförsamling sämjoval (25,5 / sämjoval) (inga resultat i resultattjänsten ännu)

 

Mera information:
församlingsvalet.fi 
Hanna Salomäki, chef, Kyrkans forskning och utbildning, hanna.salomaki@evl.fi, tfn 040 183 7020
Eeva-Kaisa Heikura, tf. kommunikationsdirektor, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation, tfn 050 566 8230