Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Preliminära valdeltagandet i församlingsvalet stannade under 13 procent

Publicerad 21.11.2022

Enligt preliminära uppgifter ligger valdeltagandet i församlingsvalet 2022 på 12,7 procent då över 336 av 340 församlingar har matat in sina resultat. Det tyder på att deltagandet är klart lägre än i valet 2018 då valdeltagandet var 14,4 procent. 

I så gott som alla församlingar i Borgå stift har valdeltagandet sjunkit.

Ingen av församlingarna i Borgå stift har ökat sitt valdeltagande jämfört med 2018. Åbo svenska församling har lyckats nå samma resultat som 2018. Väståbolands svenska församling ligger med 21,3 procent också relativt när sitt valdeltagande i förra valet (21,6).

Högst valdeltagande i Borgå stift har Larsmo församling där 30,8 procent av medlemmarna har röstat. Det är ändå klart lägre än 2018 då valdeltagandet var 37,1 procent. Också Pedersöre församling ligger högt med 25 procent. Den är numera en sammanslagen församling där tidigare Esse, Pedersöre och Purmo ingår, och det är därför svårt att jämföra med tidigare val. Bland församlingar med högt deltagande finns också Sjundeå svenska församling där 22,9 procent röstade (26,8).

Sämjoval i 16 församlingar i stiftet 

Sammanlagt 354 församlingar valde förtroendevalda för perioden 2023−2026. I Borgå stift finns i början av nästa år sammanlagt 45 församlingar, av dem höll 29 församlingar val. 16 församlingar hade sämjoval: i de församlingarna var lika många kandidater uppställda som det finns platser att fördela. I hela landet hölls sämjoval i 44 församlingar.

Följande församlingar i Borgå stift hade sämjoval: Brändö-Kumlinge, Eckerö-Hammarland, Esbo svenska, Grankulla, Hangö svenska, Kimitoön, Lemland-Lumparland, Malax, Nykarleby, Replot, Rikssvenska Olaus Petri församlingen, Saltvik, Tammerfors svenska, Tyska ev. luth., Vanda svenska och Ålands södra skärgårdsförsamling. 

I församlingsvalet hade ca 3 miljoner finländare rösträtt. Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år hade rösträtt i valet. Sammanlagt 14 300 kandidater var uppställda i 354 församlingar. Det sammanlagda antalet förtroendeplatser är ca 8 000. 

I motsvarande finska pressmeddelande finns exempel på valdeltagandet i finska församlingar.

Kyrklig tidningstjänst återkommer med mera precisa valresultat under måndag 21.11. Församlingarnas valnämnder fastställer valresultatet på onsdag 23.11.2022.

 

Preliminärt valdeltagande i procent 2022 – Borgå stift (valdeltagandet 2018 / 2014) 

Agricola svenska församling 12,6 (19,8 / sammanslagning 2019) 

Borgå svenska domkyrkoförsamling 13,4 (15,3 / 15,6) 

Brändö-Kumlinge sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga inmatade resultat ännu)

Eckerö-Hammarland sämjoval (ny församling från 1.1.2022, Eckerö sämjoval, Hammarland 10 (inga inmatade resultat ännu)

Ekenäsnejdens svenska församling 12,3 (13,5 / 15,3) 

Esbo svenska församling sämjoval (10,6 / 12,0) 

Grankulla svenska församling sämjoval (sämjoval / 25,1) (inga inmatade resultat ännu)

Hangö svenska församling sämjoval (sämjoval / 15,3) (inga inmatade resultat ännu)

Ingå församling 13,1 (sämjoval / 15,8) 

Jakobstads svenska församling 9,2 (13,9 / 13,6) 

Johannes församling 9,0 (10,5 / 11,1) 

Jomala församling 8,7 (11,5 / 9,8) 

Karis-Pojo svenska församling 13,2 (14,6 / 15,3) 

Karleby svenska församling 14,8 (17,6 / 19,2) 

Kimitoöns församling sämjoval (20,1 / 21,8) 

Korsholms svenska församling 7,4 (10,8 / 11,4) 

Korsnäs 20,2 (sämjoval / 22,7) 

Kristinestads svenska församling XX (16,0 / 20,4) (inga inmatade resultat ännu)

Kronoby församling 17,1 (22,8 / 24,6) 

Kvevlax församling 11,.1 (11,6 / 11,2) 

Kyrkslätts svenska församling 10,7 (16,0 / 15,4) 

Larsmo församling 30,8 (37,1 / 32,9) 

Lemland-Lumparlands församling sämjoval (16,0 / uppgifterna saknas) (inga inmatade resultat ännu)

Malax församling sämjoval (ny församling från 1.1.2023, Bergö sämjoval, Petalax 30,3, Malax 17,2) 

Mariehamns församling 10,9 (12,5 / 11.4) 

Matteus församling 10,7 (12,5 / 12,8) 

Norra Ålands församling 11,3 (ny församling från 1.1.2022 Sund-Vårdö sämjova, Finström-Geta 12,7) 

Nykarleby församling sämjoval (sämjoval / 17,8) (inga inmatade resultat ännu)

Närpes församling xx (21,9 / 14,3) (inga inmatade resultat ännu)

Pedersöre församling 25,0 (ny församling från 1.1.2020, tidigare Esse 46,8, Purmo sämjoval, Pedersöre 23,3) 

Petrus församling 8,6 (11,8 / 12,1) 

Replots församling sämjoval (26,9 / 15,2) 

Rikssvenska Olaus Petri församlingen sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga inmatade resultat ännu)

Saltviks församling sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga inmatade resultat ännu)

Sibbo svenska församling 11,3 (12,1 / 15,1) 

Sjundeå svenska församling 22,9 (26,8 / 24,3) 

Solf församling 14,9 (sämjoval / sämjoval) 

Tammerfors svenska församling sämjoval (sämjoval / sämjoval) (inga inmatade resultat ännu)

Tyska ev. luth. församlingen sämjoval (12,8 / 15,5) (inga inmatade resultat ännu)

Vanda svenska församling sämjoval (11,9 / 11,3)

Vasa svenska församling XX (10,4 / 12,1) (inga inmatade resultat ännu)

Väståbolands svenska församling 21,3 (21,6 / 21,0) 

Vörå församling 13,5 (18,3 / 19,6) 

Åbo svenska församling 12,5 (12,5/ 14,6)

Ålands södra skärgårdsförsamling sämjoval (25,5 / sämjoval) 

 

Mera information:
församlingsvalet.fi 
Intervjuer: Hanna Salomäki, chef, Kyrkans forskning och utbildning, hanna.salomaki@evl.fi, tfn 040 183 7020
Valkommunikation: Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation, tfn 050 566 8230