Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet hålls på söndag 20 november – möjlighet att rösta i församlingarna klockan 11–20

Publicerad 17.11.2022

Församlingsvalet når sin höjdpunkt på valdagen söndag 20 november. Då kan kyrkans medlemmar rösta i sin egen församling. Vallokalerna öppnar efter högmässan klockan 11 och är öppna fram till klockan 20 på kvällen. Alla kyrkans medlemmar som fyllt 16 år har rösträtt.

Med hjälp av valkompassen kan väljaren hitta en kandidat att rösta på. 56 procent av kandidaterna har fyllt i valkompassen. Valets alla kandidater finns på webbplatsen församlingsvalet.fi. I församlingsvalet är 14 300 kandidater uppställda.

Genom att rösta i valet kan man påverka vem som fattar beslut om och drar upp riktlinjer för kyrkans framtid. De förtroendevalda besluter om viktiga frågor om församlingens och den kyrkliga samfällighetens administration och ekonomi, om många val av anställda, hur församlingens lokaler används och om tyngdpunkterna i de tjänster som församlingen erbjuder. Lekmännen i församlingarnas förtroendeorgan deltar också i valet av kyrkans högsta beslutsfattandeorgan, kyrkomötet.

Vid vallokalerna ordnas också den traditionella valinsamlingen. Intäkterna går till att stöda personer som blivit offer för kriser, såväl internationellt som i Finland.

Ett eller två val?

I kyrkliga samfälligheter är en del av kandidaterna uppställda i två val. I samfälligheter väljs förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige och till de enskilda församlingarnas församlingsråd.

I självständiga församlingar hålls ett val där man väljer medlemmar till kyrkofullmäktige.

I valet väljs närmare 8 000 förtroendevalda i 354 församlingar. De förtroendevalda väljs för mandatperioden 2023–2026.

Kommunikation om valet

Kyrkans kommunikation och Kyrklig tidningstjänst informerar om det preliminära valdeltagandet på valkvällen ca klockan 22. Valresultatet uppdateras på församlingsvalets webbplats i den takt som församlingarna publicerar resultaten i församlingsvalets resultattjänst.

Vi strävar efter att rapportera om de preliminära resultaten om de invaldas ålders- och könsfördelning, och andelen nya invalda under valkvällen. På måndag 21.11 informerar vi mera detaljerat om valresultaten.

Församlingarnas valnämnder fastställer valresultatet senast på onsdag 23 november.

Mera information:
församlingsvalet.fi 
Intervjuer: Hanna Salomäki, chef, Kyrkans forskning och utbildning, hanna.salomaki@evl.fi, tfn 040 183 7020
Valkommunikation: Tuija Helenelund, sakkunnig i kommunikation, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 529 8503
Emelie Wikblad, sakkunnig i webbkommunikation, tfn 050 476 5901 
Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation, tfn 050 566 8230