Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskoparnas budskap mitt i all oro: I Gud finns hopp

Publicerad 12.10.2022

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland påminner om hoppet i de exceptionella tider som vi fortsättningsvis lever i.

”Gud är med oss särskilt i mörka och svåra tider”, säger biskoparna i sitt gemensamma budskap.

Biskoparnas budskap i sin helhet:

I Gud finns hopp

Människornas oro och nöd fortsätter när vintern närmar sig. De exceptionella tiderna tog inte slut i pandemin, utan utmaningarna fortsätter.

Vi accepterar inte det som händer i Ukraina. Rysslands invasionskrig måste få ett slut. Konsekvenserna av kriget syns också i vardagen för oss som bor i Finland i form av dyrare energi och större ekonomisk osäkerhet.

Barn och unga upplever de här kriserna för första gången i sitt liv. De får inte lämnas ensamma. För vissa för kriserna också med sig ett dystert eko och känslominnen från årtionden tillbaka. Rädslan för krig är verklig för många.

Just nu står också Finland inför svåra val. Vi måste förbereda oss på överraskande situationer och ge avkall på något som vi är vana vid. Vi behövs alla för att göra goda val och för att stödja varandra utifrån Jesus exempel.

Oavsett situationen finns det hopp. Gud är med oss särskilt i mörka och svåra tider.

Kyrkan kallar människor till gemenskap med Gud och hjälper medmänniskorna. Också under normala förhållanden är kyrkan beredd att hjälpa dem som hamnat i kris. Församlingarna utför sitt arbete under alla förhållanden: de stöder människorna lokalt, är alerta och öppnar kyrkornas dörrar. Kyrkan erbjuder trygghet och tröst till dem som behöver det.

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” (Jeremia 29:11)

I församlingarna ber man dagligen i andakter och gudstjänster. Du kan be tillsammans med andra eller rikta en bön till Gud mitt i vardagen, var du än är:

Helige Gud, vårt liv är i dina händer.
Vi vet inte vad framtiden för med sig.
Vi vänder oss till dig och suckar:
Var nära oss, var vår trygghet.
Låt oss känna att du leder och styrker oss.
Hjälp oss att främja rättvisa och arbete
som kan skapa varaktig och verklig fred.
Ditt är riket, din är makten och äran.
Amen.

Oktober 2022

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tapio Luoma, ärkebiskop i Åbo och Finland
Matti Repo, biskop i Tammerfors stift
Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michels stift
Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift
Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift
Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborgs stift
Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift
Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift
Mari Leppänen, biskop i Åbo ärkestift
Matti Salomäki, biskop i Lappo stift”

 

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317
Bifogat finns biskoparnas budskap i sin helhet som pdf.
Fotografi: Aarne Ormio
Bildtext: "Oavsett situationen finns det hopp. Gud är med oss särskilt i mörka och svåra tider", säger biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Bilagor till nyheten