Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Många präster i rörelse: Prästerna samlas till synodalmöte 2022

Publicerad 26.09.2022

 

Prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas till synodalmöten runt om i Finland. Det är biskopen som leder mötena som hålls samtidigt i kyrkans nio stift. Under den sista veckan i september kan man få syn på ovanligt många prästskjortor i gatubilden i Åbo, Tammerfors, Uleåborg, S:t Michel, Kuopio, Seinäjoki, Helsingfors och Esbo. Synodalmötet är en flera hundra år gammal tradition och mötena hålls med sex års mellanrum. I år är temat som diskuteras på mötena Frälsning. 

Över 3 000 präster har kallats 

I evangelisk-lutherska kyrkan i Finland jobbar ca 2 000 församlingspräster. Dessutom jobbar ca 400 präster i specialuppgifter och ca 600 präster har andra arbetsgivare, till exempel utbildningsanstalter och organisationer. Också pensionerade präster har kallats, med undantag för Tammerfors stift som har kallat också vigda diakoner till synodalmötet. 

Under temat Frälsning utmanar synodalmötet 2022 prästerna att reflektera över också svåra teologiska frågor som har betydelse i arbetet för såväl präster som andra anställda i kyrkan. 

Temat behandlas utgående från olika infallsvinklar. Hur talar man om frälsning så att det berör vår tid och kyrkan verksamhet? Vad menas med kyrkans mission som utgår från alla och riktar sig till alla? Då man talar om frälsning i predikningar och vid kyrkliga förrättningar, vad talar man då om och hur gör man det så att församlingsmedlemmarna kan förstå det? 

Synodalmötena hålls tisdag 27 september. I Uleåborgs och Borgå stift är synodalmötet två dagar långt eftersom det är stift med stora avstånd. I många stift samlas man också på förhand eller efteråt för att hinna umgås antingen över nätet eller vid fysiska samlingar prosterivis.  

Information om synodalmötet i Borgå stift (samlas i Åbo) finns här. 

På en gemensam sida om synodalmötena och synodalavhandlingen finns länkar till de övriga stiftens synodalmöte längst ner på sidan. Till exempel har Tammerfors en programpunkt som också är öppen för allmänheten under rubriken Voimmeko pelastaa luomakuntaa? (på svenska Kan vi rädda skapelsen?) där professor Markku Kulmala från Helsingfors universitet medverkar. 

Teologiska diskussioner förs utgående från synodalavhandlingen  

För synodalmötena skrivs oftast en synodalavhandling. Tidigare kunde varje stift ha sin egen synodalavhandling men på senare tid har man haft en gemensam bok för alla stift. Synodalavhandlingen Frälsning publicerades i augusti 2022 och ska ge underlag för en teologisk dialog om frälsning. Boken har redigerat av toimittaneet Niko Huttunen, Anna-Kaisa Inkala, Kari Kopperi, Marko Marttilaoch Terhi Törmä. Boken finns på både svenska och finska och är gemensam för alla stift. 

Frälsning – Synodalavhandling 2022 (pdf)  

Pelastus – Synodaalikirja 2022 (pdf)  

Boken kan också köpas från Granos webbutik.

Synodalpodcast - poddar om frälsning (på finska) 

Helsingfors stift har producerat en poddserie om synodalboken, Puhetta pelastuksesta (ung. Vi talar om frälsning). I avsnitten fördjupar man sig i de teman som bokens 13 artiklar behandlar i en diskussion mellan artikelförfattaren och en intervjuare. 

Länk till poddarna (på finska)

Synodalmötet har hundraåriga traditioner 

Synodalmötets historia i Finland sträcker sig ända till 1200-talet. I videon Synodaalikokouksen pitkät juuret (ung. Synodalmötets djupa rötter) som Helsingfors stift producerat berättar teologie doktor Esko M. Laine om synodalmötets historia.  

Temat Frälsning hörs i Yle:s andakter 

Under tiden 21– 30 september håller pastorerna Janette Lagerroos, Lucas Snellman och Rebecka Stråhlman andakter – såväl aftonandakter som Andrum – i Yle Vega kring temat Frälsning.

Andrum sänds vardagar klockan 6.54 och Aftonandakt klockan 19.15 Yle Vega. Det går också att lyssna på andakterna på Yle Arenan

Temat uppmärksammas också i de finskspråkiga andakterna 2.8-27.9 i Yle 1 och på Yle Arenan. Också i söndagens avsnitt av Horisontti var temat Frälsning. Programmet är tillgängligt på Arenan: 
Horisontti-ohjelma: Enemmän kuin taivaspaikkoja: tämän vai tuonpuoleinen pelastus?  

Mera information:  
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317  
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270@evl.fi 

På stiftens webbplatser finns mera information om programmet:
Borgå stift
Esbo stift
Helsingfors stift
Kuopio stift
Lappo stift
S:t Michels stift
Tammerfors stift
Uleåborgs stift
Åbo ärkestift

Fotot taget utanför Helsingfors domkyrka i samband med Helsingfors stifts synodalmöte 2016.