Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Utnämningar på Kyrkostyrelsen – Meri-Anna Paloniemi specialmedarbetare åt ärkebiskopen

Publicerad 22.09.2022

Teologie doktor, pastor Meri-Anna Paloniemi har valts till specialmedarbetare åt ärkebiskop Tapio Luoma. Ärkebiskopen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har sitt kansli i Åbo. Meri-Anna Paloniemi är för närvarande kommunikationschef vid den kyrkliga samfälligheten i Vanda.

Studentmerkonom Katri Lautjärvi har valts till sekreterare vid ärkebiskopens kansli i Åbo. Lautjärvi är för närvarande församlings- och kommunikationssekreterare vid Kaarinan seurakunta.

Ärkebiskopens kansli är en specialenhet vid Kyrkostyrelsen. Enhetens uppgift är att stöda ärkebiskopens arbete. Vid kansliet finns tre specialmedarbetare och en sekreterare.

Båda befattningarna blev lediga på grund av pensionering. 

Ville Kämäräinen sakkunnig inom förebyggande av utanförskap och motionssamarbete

Socionom Ville Kämäräinen har valts till sakkunnig inom förebyggande av utanförskap och motionssamarbete vid Kyrkostyrelsens enhet Gudstjänst och fostran. Kämäräinen är för närvarande sektorchef för fostran vid domkyrkoförsamlingen i S:t Michel.

Till sakkunniguppgifterna hör det nationella ansvaret för koordinering och utveckling av arbetet med att förebygga utanförskap bland barn, unga och unga vuxna. Den andra delen av sakkunnigområdet omfattar koordineringen och utvecklingen av kyrkans motions- och idrottsarbete. Han handhar samhällskontakter inom respektive område. Till uppgifterna hör också att delta i kyrkans miljöfostran och främja annan pedagogisk verksamhet inom kyrkan.

Fotografier av de nya medarbetarna finns i Kyrkans mediebank.

Mera information: Petri Merenlahti, teologisk specialmedarbetare, Ärkebiskopens kansli, petri.merenlahti@evl.fi, tfn 040 142 5299 
Jarmo Kokkonen, chef, Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, jarmo.kokkonen@evl.fi, tfn 050 594 1316