Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Seppo Häkkinen går i pension i september 2023

Publicerad 21.09.2022

Biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen går i pension 1 september 2023. Han meddelade domkapitlet i S:t Michels stift om sin pensionering på onsdag 21 september.

– Nästa vår blir det 40 år sedan jag vigdes till präst i S:t Michels stift. Jag är tacksam för den tid jag har fått tjäna kyrkan i olika uppgifter. Jag har upplevt mitt arbete som församlingspräst, ecklesiastikråd och biskop som Guds ledning. Nu är det tid för ett nytt livsskede, säger biskop Häkkinen.

Seppo Häkkinen har varit biskop i S:t Michels stift sedan 2009. Han är den tionde biskopen i S:t Michels stift. Innan han blev biskop var han det ecklesiastikråd som var chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, och församlingspräst i Imatra och Heinola. Seppo Häkkinen fyllde 64 år i juni 2022.

Domkapitlet i S:t Michel fastställer valtidtabellen 11 oktober

Domkapitlet i S:t Michels stift kommer att besluta om tidtabellen för valet vid sin nästa session 11.10.2022. Röstberättigade i valet är prästerna och lektorerna i S:t Michels stift, lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet och lekmannamedlem i kyrkostyrelsen, de lekmannaelektorer som utses av stiftets församlingar och domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en präst som kandidat i biskopsvalet.

S:t Michels stift har grundats två gånger. Första gången grundades stiftet 1554 då Finland delades upp i Åbo stift och S:t Michels stift. Biskopssätet låg i Viborg fram till 1721 då det flyttade till Borgå i slutet av Stora nordiska kriget. Andra gången grundades stiftet i Nyslott 1897. 1925 flyttade domkapitlet till Viborg. Därifrån har stiftet evakuerats undan kriget till S:t Michel två gånger, 1939 och 1944. S:t Michel blev officiellt stiftsstad 1.4.1945.

Till S:t Michel stift hör församlingarna i landskapen Södra Savolax, Kymmenedalen, Södra Karelen och Päijänne-Tavastland.

Mera information: biskopens specialmedarbetare Kalervo Pöykkö, tfn 050 543 0739, kalervo.poykko@evl.fi

Bifogat finns ett fotografi av biskop Seppo Häkkinen. Fotograf: Kalervo Pöykkö
Bildtext: Biskop Seppo Häkkinen överräcker meddeladet om sin pensionering till lagfarna assesorn Jyri Klemola i samband med domkapitlets session i S:t Michels stift på onsdag 21 september.