Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop emerita Irja Askola får kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling

Publicerad 20.09.2022

Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. Ärkebiskop Tapio Luoma överräcker priset 13.12.2022.

På webbsidan evl.fi efterlystes förslag på mottagare av utmärkelsen. Allt som allt lämnades 107 förslag in och Irja Askola föreslogs som mottagare sammanlagt 85 gånger.

I prismotiveringen betonades framför allt Irja Askolas arbete för jämlikhet och likabehandling under hela hennes karriär. Hon har modigt talat och verkat för dem som lider mest. Under hela sin livsgärning har hon främjat mänsklighet och respekt för människovärdet. Hon har i sitt arbete sökt diplomatiska vägar att betona dialog, acceptans av olikheter och likabehandling. Irja Askolas arbete i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor har varit förutom nationellt även internationellt betydelsefullt.

Priset består förutom ett diplom också av 5 000 euro i prispengar för att användas till valfritt ändamål inom arbetet för jämlikhet och likabehandling.

Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling har uppkommit som en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar, som lanserades till Finlands hundraårsjubileums ära 2017. År 2022 reviderades prisets namn och grunderna för priset så att temat likabehandling lyftes fram bättre. Kyrkans pris för jämlikhet ändrades till Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling.

Mera information: sakkunnig Kari Latvus, Kyrkostyrelsen, tfn 040 6429 274, kari.latvus@evl.fi
Mera information om prisets bakgrund och stadgar