Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Diakonins jubileumsår når sin kulmen i september

Publicerad 29.08.2022

Kyrkan firar diakonins jubileumsår under 2022. I år har det gått 150 år sedan den första finländaren vigdes till diakonissa. Mathilda Hoffman vigdes till diakonissa 1.9.1872 i Viborg. Syster Matilda arbetade hela sitt yrkesverksamma liv vid diakonissanstalten i Viborg.

Jubileumsåret uppmärksammas både lokalt och nationellt

Diakonins jubileumsår uppmärksammas speciellt under september månad då många av festårets huvudevenemang infaller. Diakonidagen firas 1 september och Nästans dag 11 september är en dag för att uppmärksamma medmänsklighet, varandra och en fest för det vardagliga hjälparbetet. Mellan de här dagarna firas diakonins vecka och nästans vecka. Då ordnas rikligt med program på olika håll i Finland. På festårets finska webbsida finns en del av de evenemang som ordnas samlade.  

En festvigning av diakoner sker i Lahtis 11 september. Diakonianstalten i Lahtis bär vidare arvet från Viborgs diakonissanstalt. Vid festvigningen vigs diakoner till tjänst i församlingar i S:t Michels stift. Kyrkliga samfälligheten i Lahtis strömmar evenemanget.

Kyrkans nationella diakonidagar ordnas i Helsingfors 15–17 september. Torsdag och fredag är programmet riktade till diakonianställda medan lördagen är öppen för alla som är intresserade av diakoni. På fredagens kvällsfest premieras två diakoniarbetare med ett förtjänsttecken i guld och Årets diakoniarbetare offentliggörs.

Jubileumsåret syns också i andaktsprogrammen i televisionen och radion. I de svenska andakterna uppmärksammas diakonin i november. På kyrkans finska Instagramkonto har diakoner en vecka varje månad delat material – också svenskspråkiga. På Borgå stifts Facebooksida har diakonianställda regelbundet under året delat inlägg från diakoniarbetet i stiftets församlingar. Diakonin kommer också att synas på kyrkans svenska Instagramkonto och Facebooksida under hösten.

Högre levnadskostnader syns i diakoniarbetet

Ett professionellt utfört diakoniarbete är kyrkans styrka. Utbildade socionomer-diakoner och sjukvårdare-diakonissor erbjuder trygg professionell hjälp till människor i svåra livssituationer. Arbetet sker i nära samarbete med kommuner och organisationer. Kyrkan har ungefär 1 300 diakonitjänsteinnehavare.

Inom diakonin är rättvisa, jämlikhet och försvar av människovärdet viktigt. Med olika verksamhetsmodeller strävar diakonin efter att stärka gemenskap och delaktighet. Det samtalsstöd som diakonitjänsteinnehavare ger hjälper människor att klargöra sin livssituation och vid behov ge hjälp med att hitta andra hjälptjänster. I en del fall kan diakonin ge akut ekonomiskt stöd. De flesta församlingar erbjuder mathjälp antingen i form av matkassar eller måltider. I hälsofrågor ger diakoniinnehavare till exempel rådgivning eller handledning till andra tjänster. De höjda priserna på mat och energi syns i det dagliga diakoniarbetet.

Kyrkan har stärkt sin diakoni framför allt under coronapandemin för att trygga tillgången till hälsa och välmående också för dem som har det allra sämst ställt.

Undersökningar visar att majoriteten av finländarna fortsättningsvis förväntar sig att kyrkan tar ett synligt socialt ansvar. Man anser inte att kyrkans uppgift är att enbart koncentrera sig på andlig verksamhet utan kyrkan förväntas också satsa på hjälpverksamhet och att främja välmående. Varje kristen kan förverkliga diakonin genom vardaglig medmänsklighet.

Mera information:
På Borgå stifts webbsida finns svensk information om diakoniåret 
Diakonins jubileumsår (på finska)
Principer och riktlinjer för diakonin 
församlingarnas webbsidor finns information om lokala evemang med anledning av jubileumsåret. 
Titi Gävert, sakkunnig inom diakoni, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1547
Cecilia Forsén, stiftssekreterare för församlingsdiakoni, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5220