Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Finsk-ugriskt prästmöte diskuterar hur man stöder barns och ungas växande och följderna av kriget i Ukraina

Publicerad 03.08.2022

Det fjortonde finsk-ugriska prästmötet hålls 10-13.8.2022 på Turun kristillinen opisto i Åbo. Under rubriken Låt barnen komma behandlar mötet frågor om kristen fostran. Deltagarna är i huvudsak teologer som är prästvigda men också andra sakkunniga inom pedagogik och församlingsanställda som arbetar konkret med barn, unga och familjer deltar.

Det anfall som den ryska armén inledde mot Ukraina 24.2.2022 har påverkat hela Europas verklighet och säkerhetsläge.
– När kyrkorna samlas är det viktigt att samtidigt också dela kunskap och erfarenheter om följderna av kriget. Stöd till barn och unga och hjälp till flyktingar är en viktig uppgift för kyrkorna i en orolig värld, säger sakkunnig Ari Ojell på Kyrkostyrelsen.

– I mötet som ordnas i Finland är det naturligt att beakta det samiska som är en del av det finsk-ugriska området och ortodoxa kyrkan som är den andra folkkyrkan i Finland. Delegationen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har samerepresentanter och till mötet kallas också representanter för ortodoxa kyrkan i Finland. Mötet bevarar sin lutherska identitet där det att man ”är luthersk” betyder att man ”är ekumenisk”, fortsätter Ojell.

I mötet i Åbo deltar representanter från fem lutherska kyrkor: evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (delegationen leds av biskop Seppo Häkkinen), Ungerns evangelisk-lutherska kyrka (biskoparna Péter Kondor och János Szemerei), evangelisk-lutherska kyrkan i Estland (biskop Tiit Salumäe), Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka (biskop Aarre Kuukauppi) och den ungerskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i Rumänien (pastor Zsolt Erzse). Dessutom deltar representanter för ortodoxa kyrkan i Finland och en grupp från Prästförbundet som gör studieresa. Sammanlagt deltar 60 personer.

Mötet inleds 10 augusti klockan 15 med öppningsmässa i S:t Marie kyrka i Åbo. Mässan leds av ärkebiskop Tapio Luoma och predikan hålls av sameprästen Mari Valjakka. Mässan är öppen för alla.

Det första finsk-ugriska prästmötet hölls i Budapest redan 1937. Det handlar om en betydelsefull luthersk mötestradition som är äldre än Lutherska världsförbundet som grundades 1947.

Mera information: Ari Ojell, sakkunnig, Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, tfn 050 350 9039, ari.ojell@evl.fi