Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Helig eld är temat för de samiska kyrkodagarna 5-7 augusti i Enare

Publicerad 01.08.2022

Den här veckan samlas hundratals samer till de samiska kyrkodagarna i Enare (5-7.8). Kyrkodagarnas tema är Helig eld – Heligt folk. Förutom samiskt gudstjänstliv, psalmsång och musik får deltagarna ta del av inlägg om samisk vardagskristendom och förebyggande av självmord bland samer.

Till de samiska kyrkodagarna förväntas hundratals deltagare också från Norge och Sverige. Målet med evenemanget är att stärka det kyrkliga och andliga livet bland samer och att stärka det samiska språkets ställning i kyrkan. De språk som används vid evenemanget är enaresamiska, koltsamiska, nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och i böner också pitesamiska och umesamiska, samt finska, svenska och engelska. På kyrkodagarna behandlar man bland att frågor om hållbar utveckling inom regionen i nord och hur man kan stöda samernas kyrkliga verksamhet.

På fredag föreläser den nordsamiska teologen och prästen Tore Johnsen om den teologiska betydelsen av samernas naturcentrerade kristendom. På lördag talar läraren och forskaren Lovisa Mienna Sjöberg om hur man förstår människans del i välsignelsen, under rubriken Från välsignelse till välsignelse. På lördag eftermiddag föreläser Jon Petter Stoor och Heidi Eriksen om hur man kan förebygga självmord bland samer. Stor och Eriksen har arbetat med den nordiska planen för förebyggande av självmord bland samer. På lördag finns det också möjlighet att delta i workshoppar där man fördjupar sig i bland annat handarbete, psalmtraditionen och de samiska bibelöversättningsprojekten.

Försoning med det förflutna – samers kvarlevor begravs

Efter att de samiska kyrkodagarna har avslutats förrättas gravläggning av samiska kvarlevor. I rasforskningens namn grävde man på 1930-talet upp kvarlevor från samiska avlidna på ön Hautuumaansaari i Enare träsk.  En del av kvarlevorna har redan 1995 återbördats värdigt till Hautuumaansaari men en del av kvarlevorna återbördas först nu. Tillställningen börjar 7.8 klockan 15 i Enare på kyrkodagarnas lavvo-område. I Utsjoki börjar gravläggningen 8.8 klockan 10 på Utsjoki gamla begravningsplats. Gravläggningen i Enare förrättas av sameprästen Mari Valjakka, kyrkoherde Tuomo Huusko, ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo. Det går att följa med tillfället via Yles samiska sändningar, Yle Sampi.

De samiska kyrkodagarna ordnas nu för femte gången. För arrangemanget står Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands delegation för samearbetet, samiska kyrkoråden i Norge och Sverige, Uleåborgs stift, Enare församling, Uleåborgs stift inom ortodoxa kyrkan och Norra Finlands ortodoxa församling.

Mera information: sekreteraren för kyrkans samearbete Erva Niittyvuopio tfn 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi

En artikel (på finska) om samernas kvarlevor och kyrkans roll finns i kulturtidskriften Kaltio: Saamelaisten jäänteet ja kirkon rooli