Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet sände ombudsinitiativ om vigsel och välsignelse av samma kön till biskopsmötet för kännedom

Publicerad 04.05.2022

Kyrkomötet beslöt på onsdag kväll att sända konstitutionsutskottets betänkande om vigsel och välsignelse av par av samma kön till biskopsmötet för kännedom. Kyrkomötet ber också biskopsmötet fortsätta det arbete som mötet presenterade i ett brev till kyrkomötet i augusti 2020

Konstitutionsutskottets betänkande grundar sig på ett ombudsinitiativ (1/2021) om att be biskopsmötet att bereda en framställning till kyrkomötet om vigsel och välsignelse av par av samma kön. Sammanlagt 44 kyrkomötesombud hade undertecknat ombudsinitiativet. Till konstitutionsutskottets betänkande hade sju utskottsmedlemmar anmält avvikande mening.

Då kyrkomötet diskuterade betänkandet uttalade sig ca 15 ombud under den allmänna diskussionen. I detaljbehandlingen av betänkandet kom motförslag till båda beslutsklämmarna. I stället för betänkandets förslag om att kyrkomötet sänder initiativet för kännedom till biskopsmötet så föreslogs att initiativet ska förfalla. Utskottets förslag vann omröstningen med rösterna 51-43 (en blank röst).

Det gjordes också ett motförslag till den andra beslutsklämmen om att be biskopsmötet fortsätta det arbete biskoparna presenterade i ett brev till kyrkomötet i augusti 2020. Motförslaget var att den andra beslutsklämmen lyder att man ber biskopsmötet fortsätta sitt arbete för att bevara den kyrkliga enheten trots olika äktenskapssyner. Också i den här omröstningen vann utskottsbetänkandet över motförslag med rösterna 61-42 (en blank röst).

Konstitutionsutskottets betänkande 1/2022 

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)