Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets vårsession hålls i Åbo 3-6 maj – plenum direktströmmas

Publicerad 28.04.2022

Kyrkomötet samlas till en fyra dagar lång vårsession på Turun kristillinen opisto (Ringbrynjegatan 7) i Åbo nästa vecka, 3-6 maj. Medierna är välkomna att bevaka kyrkomötet. Kyrkomötet iakttar fortsättningsvis god praxis (god handhygien och säkerhetsavstånd) och rekommendationen är att bära mask under plena. Om coronasituationen försämras kan ordförandekonferensen ändra riktlinjerna.

Det går också att följa kyrkomötet via direktströmning.

Kyrkomötets öppningsmässa direktströmmas på tisdag 3 maj klockan 8.30 från S:t Marie kyrka. I mässan predikar biskopen i Tammerfors stift Matti Repo.

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnar sessionsveckan klockan 10.30 på Turun kristillinen opisto.

På agendan: ändringar i budgeten och jämställdhets- och likabehandlingsplan

På onsdag eftermiddag får kyrkomötet ta del av meddelanden om hur samarbetsförhandlingarna på Kyrkostyrelsen avslutats som en del av Kyrkans centralfonds balanseringsplan, en mellanrapport om Kyrkans energi- och klimatrapport och ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinens muntliga meddelande om hur kriget i Ukraina påverkat verksamheten i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och de ekumeniska relationerna.

Under veckan behandlar kyrkomötet bland annat kyrkostyrelsens framställningar om att ändra avtalet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangeliska kyrkan i Tyskland rörande arbetsförhållandet för de finländska präster som jobbar i Tyskland, och en komplettering av reformen av kyrkolagen. 

Kyrkostyrelsen har gjort två framställningar till kyrkomötet om ändringar i budgeten för 2022, bland annat föreslås ett understöd på en halv miljon euro som kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp till ukrainare. Kyrkomötet behandlar också Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds bokslut för 2021.

Under veckan behandlar mötet också utskottsbetänkanden, bland annat allmänna utskottets betänkande om en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för kyrkan.

Inför mötesveckan har det kommit två nya ombudsinitiativ till kyrkomötet. Det ena handlar om produktion av material som stöder mångfalden av andlighet medan det andra efterlyser åtgärder för att motverka sexuella trakasserier inom kyrkan.

På torsdag kväll (5.5) klockan 18 kommer kyrkomötet att träffa unga och barn för att tillsammans göra upp visioner för framtiden. Vid evenemanget presenteras resultaten av Tulevaisuuskuvat 2040 (ung. Framtidsbilder 2040, utarbetat av Lasten ja nuorten keskus) som kyrkans beslutsfattare rekommenderas använda då de gör upp framtidsplaner.

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Beställ kyrkomötets nyhetsbrev

Kyrkomötets kansli ger ut ett tvåspråkigt nyhetsbrev om kyrkomötets arbete. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året och riktar sig till alla som är intresserade av kyrkomötet. I nyhetsbrevet inför kyrkomötet berättas om vilka ärenden som kommer att behandlas under mötesveckan och efteråt informerar man om de beslut som fattades under veckan.

Beställ nyhetsbrevet 

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)