Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Europeiska kyrkoledare: Alla flyktingar är välkomna

Publicerad 13.04.2022

De europeiska kyrkornas flyktingkommission (CCME) har gjort ett uttalande som undertecknats av en bred skara europeiska kyrkoledare. Evangelisk-lutherska kyrka i Finland och Ortodoxa kyrkan i Finland är medlemmar i flyktingkommissionen. Ärkebiskop Tapio Luoma och ärkebiskop Leo har undertecknat uttalandet.

I uttalandet vill man väcka de europeiska beslutsfattarnas uppmärksamhet vid flyktingsituationen på vår kontinent. Den senaste utvecklingen är de ukrainska flyktingarnas situation som organisationer, medborgarrörelser och inte minst kyrkor har reagerat på med värme och konkret solidaritet. Enligt uttalandet har de europeiska länderna och Europeiska unionen tillämpat historiskt sett den mest generösa lagstiftning och hjälpprogram som även icke-statliga aktörer deltar i. Europa har visat att det behärskar beskydd av flyktingar och engagemanget är fortsatt starkt även om flyktingströmmen fortsätter.

Inbjudan till en gemensam uppgift

Enligt kyrkoledarna är det en central biblisk princip att varje ”främling” välkomnas jämlikt. Att svara på denna befallning av Gud har sitt ursprung i relationen mellan Gud och människa. Jesus påminner om det i Matteusevangeliet: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40)

Slutligen bjuder kyrkoledarna in alla att delta i den gemensamma uppgiften: “Vårt hopp och vår övertygelse är att det välkomnande av flyktingar från Ukraina som Europa nu visat kommer att fungera som ett exempel och en förpliktelse då man välkomnar flyktingar i framtiden, oberoende ursprung, hudfärg, kön, läggning, förmågor eller uppehållstillstånd.”

Uttalande i sin helhet finns här

Mera information:
Ulla Siirto, styrelsemedlem i CCME, sakkunnig, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ulla.siirto@evl.fi, tfn 040 688 1440
Europeiska kyrkornas flyktingkommission CCME:s webbplats