Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ta del av påskens budskap i kyrkan – eller hemma i soffan

Publicerad 08.04.2022

På söndag 10 april firar vi palmsöndag. Palmsöndagens latinska namn Dominica palmarum syftar på att människor strödde palmkvistar på vägen då Jesus red in i Jerusalem. Hos oss har palmkvistarna ersatts med kvistar av vide.

Stilla veckan inleds på måndag och då ordnar församlingarna ofta andakter eller så kallade aktläsningar på kvällarna. På skärtorsdag firar man nattvardsgudstjänst i församlingarna – och minns den sista gemensamma måltiden som Jesus firande med sina lärjungar.

I år satsar många församlingar på att igen erbjuda möjlighet till gemenskap i kyrkan under påsken då man följer Jesus offerväg från död till uppståndelse. En del församlingar erbjuder möjligheten att delta via nätet för dem som inte kan ta sig till kyrkan. Ett alternativ erbjuder också de gudstjänster som sänds i radio och tv.

Passionsskådespelet Kärlekens väg sänds i Yle Fem

På långfredagen sänds den första delen av passionsskådespelet Kärlekens väg i Yle Fem. Skådespelet som sänds från Sibbo kyrka är något av en minimusikal.

I passionsskådespelet ser vi Alexandra Gustafsson som Maria från Magdala, Johan Aspelin som lärjungen Petrus, Christer Romberg som lärjungen Johannes och Paulina Biström som Johanna från Galiléen. Dansaren Minna Liimatainen medverkar också i skådespelet.

Teologassistent Patrik Frisk som tidigare år producerat skådespelet som påskvandring i Sibbo kyrklandskap säger att han hamnat tänka om när det gäller tv-versionen.

– Den kollektiva vandringen mellan stationer saknas. Det är ändå nytt och spännande att så att säga måla upp nya bilder och visioner av hur vi kan förmedla berättelsen. Jag vill att tittarna kan finna en ny dimension i påsken – en dimension som känns personlig och nära.

Redaktör Rufus Hedengren som regisserat tv-versionen säger att dramat har ett fräscht grepp där Jesus uppoffring visserligen står i centrum för händelserna men där berättelsen ses genom lärjungarnas ögon. Hedengren lyfter också fram den fina musiken.

– Det finns till exempel ett par scener där känslorna inte förmedlas av skådespelarna på scenen utan av orkestern. Det ger en intressant variation. Jag hoppas att tv-tittarna kan att känna att berättelsen berör dem och att påskens händelser här förmedlas på ett annat sätt än i en traditionell tv-gudstjänst.

Första delen av Kärlekens väg sänds fredag 15 april klockan 12.00 i Yle Fem. 
Kärlekens väg i sin helhet sänds på påskdagen söndag 17 april klockan 12.00 i Yle Fem. 

Radiogudstjänster från Korsholm, Houtskär, Pargas och Karleby

Palmsöndagens radiogudstjänst sänds från Korsholms kyrka. Det är en familjegudstjänst där Rune Lindblom är liturg och predikant. Ann-Christine Nordqvist-Källström är organist och Susanne Westerlund är kantor och körledare. I gudstjänsten medverkar Minikören, Lilla barnkören och Körskolan. Körledare är också Alma Westerlund som även sjunger solo. Rose-Maj Friman läser söndagens texter.

Gudstjänsten sänds i Yle Vega söndag 10 april klockan 13.03 och på Yle Arenan.  

Långfredagens radiogudstjänst sänds i år från Houtskärs kapellförsamling i Väståboland. Liturg och predikant är Janette Lagerroos. Kantor är Ulla-Maija Söderlund. I gudstjänsten medverkar Mariakören under ledning av Mikael Granlund.

Gudstjänsten sänds fredag 15 april klockan 13.03 i Yle Vega och på Yle Arenan

Påskdagens festgudstjänst sänds från Pargas kyrka. Då är Pär Lidén predikant och Hanna Lehtonen kantor.

Gudstjänsten sänds söndag 17 april klockan 13.03 i Yle Vega och på Yle Arenan

Radiogudstjänsten på annandag påsk firas med Karleby svenska församling. Peter Silfverberg predikar, Johan Sten är organist och Martti Laitinen kantor. Församlingens barnkör medverkar i gudstjänsten som sänds från Karleby sockenkyrka.

Gudstjänsten sänds måndag 18 april klockan 13.03 på Yle Vega och på Yle Arenan

Påskens radioandakter

I stilla veckans Andrum, 11–14 april, lever sig Johanna Evenson in i veckans händelser och dramat kring Jesus. I Getsemane, hos Herodes och Pilatus, mitt i folkmassan och tillsammans med lärjungar, soldater, fariséer och gästabudsgäster. 

Andrum sänds i Yle Vega klockan 6.54 och 9.54 och direkt på Yle Arenan

Aftonandakterna i stilla veckan är aktläsningar med Johan Klingenberg. Aftonandakten sänds klockan 19.15 i Yle Vega och på Yle Arenan

Under påskveckan 19-22 april talar Heidi Juslin-Sandin om den kristna glädjens dimensioner i Andrum medan aftonandakterna under påskveckan hålls av Margareta Puiras.

Mera information:
Lucas Snellman, ledande sakkunnig, Kyrkostyrelsen, lucas.snellman@evl.fi, tfn 050 566 8230
evl.fi/webbkyrkan
Lär dig mera om påsken 

Bifogat finns ett fotografi från passionsskådespelet Kärlekens väg
Bildtext: Alexandra Gustafsson som Maria från Magdala, Christer Romberg som lärjungen Johannes och Johan Aspelin som lärjungen Petrus i ”Kärlekens väg” i Sibbo kyrka.
Uppge fotograf: Mikael Grönroos