Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmöte i Helsingfors 5 april – behandlar initiativ om prästernas tjänstedräkt

Publicerad 01.04.2022

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas i Helsingfors tisdag 5 april. Biskopsmötet behandlar bland annat ett initiativ om prästernas tjänstedräkt som biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka och biskopen i Åbo Mari Leppänen har gjort. I initiativet föreslår de att de anvisningarna för hur präster klär sig i tjänsten uppdateras och förenklas. I nuvarande anvisningar från 2010 definieras klädseln utgående från kön.

Mötet ska också behandla dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd och grundavtalet med missionsorganisationerna. Biskopsmötet har tidigare fört remissdiskussioner om uppdateringen av riktlinjerna för kyrkans mission 27.10.2021 och 8.12.2021.

Biskopsmötet diskuterar också ett dokument om evangelisation som har gjorts av delegationen för andligt liv och evangelisation. I materialet sägs att frågan om evangelisation är nära anknuten till kyrkans uppdrag. Kyrkomötet behandlar just nu också ett ombudsinitiativ om att stärka evangelisationsverksamheten i kyrkan.

Biskopsmötet ska också behandla en uppdatering av planen för hur präster avlägger pastoralexamen och Kyrkans teologutbildningskommittés verksamhetsberättelse för 2021. Biskopsmötet ska också utse representanter för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till generalförsamlingen för de europeiska kyrkornas flyktingkommission (Churches Commission for Migrants in Europe) 15.6.2022.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317 
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270
Biskopsmötets webbplats (på finska, med en del dokument på svenska)