Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans nya riktlinjer för landsbygden publiceras 2023

Publicerad 30.03.2022

En aktuell utmaning för kyrkan är hur man på olika håll i Finland kan svara mot de stora förändringarna som sker på landsbygden. Kyrkan tillsatte en arbetsgrupp i februari som har tid på sig till slutet av 2023 att göra upp kyrkans fungerande riktlinjer för landsbygden.

Kyrkostyrelsen gav 2015 ut den tidigare publikationen Lokalförsamlingen – ande och liv på landsbygden. Kyrkans riktlinjer för landsbygden 2015 och den kräver uppdatering. Det behövs nya infallsvinklar på landsbygdsfrågor, såsom krympande byar och kyrkans närvaro bland de människor som bor på och får sin utkomst från landsbygden. Under coronapandemin har man sett att människor på ett nytt sätt har börjat bo på flera orter samtidigt och distansarbeta. Också de aktuella lösningarna med välfärdsområden avspeglas i en ny form av samarbete mellan församlingar och kommuner.

Utvecklingen av och förändringarna på landsbygden behandlas bland annat i den aktuella utredningen Landsbygd som förnyas i tiden: Landsbygdspolitiskt helhetsprogram 2021–2027 som Landsbygdspolitiska rådet (MANE) har låtit göra.

Den arbetsgrupp som kyrkostyrelsen har grundat har som uppgift att komma med idéer, riktlinjer, höra olika grupper och lyfta fram viktiga synvinklar. Genom att be en stor mängd olika samarbetsparter ge respons på planen stärker man interaktionen. Målet är att göra ett förslag till aktuella riktlinjer som kan stöda verksamheten i de församlingar som lever och verkar under samma förutsättningar som människorna på landsbygden. I kyrkan har det inte funnits en motsvarande arbetsgrupp som arbetat med landsbygdsfrågor sedan 2016.

Den uppdaterade rapporten om kyrkans riktlinjer för landsbygden ska enligt planerna publiceras i september 2023 på Kyrkans samhällsdagar i Joensuu.

Arbetsgruppen som bereder uppdateringen av publikationen Kyrkans riktlinjer för landsbygden (10.2.2022–31.12.2023): 

ekonomichef Emilia Jalomäki, Saarijärvi
kyrkoherde Sanna Jukkola, Nivala 
stiftsdekan Terhi Kaira, Seinäjoki 
verksamhetsledare Vesa Kallio, MTK-Etelä-Savo 
fårskötare Jarmo Latvanen, Akaa 
diakonitjänsteinnehavare Saila Musikka, Joensuu 
kyrkoherde Tomi Tornberg, Malax
kyrkoherde Tuomo Törmänen, Taivalkoski, ordförande 
professor Hilkka Vihinen, Naturresursinstitutet LUKE, Helsingfors

Sekreterare för arbetsgruppen är Kari Latvus och Liisa Välilä på Kyrkostyrelsen. 

Mera information:
kyrkoherde Tuomo Törmänen, tuomo.tormanen@evl.fi, tfn 040 848 0986
chefen Kari Latvus, Kirkkohallitus, kari.latvus@evl.fi, tfn 040 642 9274