Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet ordnas i höst – egentliga valdagen är 20.11.2022

Publicerad 17.03.2022

I höst väljer församlingarna nya förtroendeledamöter för perioden 2023-2026. Den egentliga valdagen är 20.11.2022. Förhandsröstning ordnas 8-12.11.2022.

Församlingsvalet är ett lokalt val. Det är en utmärkt möjlighet för församlingsmedlemmar att påverka kyrkans arbete i ens egen närmiljö. I valet väljs medlemmar till den lokala församlingens kyrkofullmäktige och i församlingar som tillhör en samfällighet väljs medlemmar till den egna församlingens församlingsråd och medlemmar till samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingarnas förtroendevalda påverkar kyrkans framtid. I församlingsråd och kyrkofullmäktige besluter de på det lokala planet om församlingens verksamhet, personal och ekonomi. På helhetskyrkans nivå påverkar de genom att välja lekmannaombud till kyrkomötet som är kyrkans högsta beslutfattande organ.

Församlingsvalet är det enda riksomfattande valet där personer som har fyllt 16 år får rösta. Församlingsmedlemmar som fyllt 18 år och är konfirmerade medlemmar i kyrkan kan ställa upp som kandidat i valet.

I valet i november väljer 367 församlingar sammanlagt ca 8 000 nya förtroendeledamöter.

Lokala valmansföreningar ställer upp kandidater

I en del församlingar har man redan inlett kandidatnomineringen och den avslutas 15.9.2022.

Det är valmansföreningar som ställer upp kandidater. Senast 15 september måste valmansföreningarna lämna in sina stiftelseurkunder för godkännande.

Valmansföreningarna kan se mycket olika ut. Bakom valmansföreningen kan till exempel finnas ett parti eller en väckelserörelse, men den kan också representera en stadsdel, en by eller ett gemensamt lokalt tema. Kandidaterna kan till exempel dela ett gemensamt synsätt på hur man stärker ungas ställning i kyrkan, miljöarbete eller gudstjänstliv i församlingen, eller hur man främjar jämlikhet i kyrkan.

– Det behövs såväl erfarna församlingsaktiva som nya ansikten. Ur församlingens synpunkt sett är det bra om kandidaterna och i förlängningen beslutsfattarna är människor i olika åldrar och med olika bakgrund, säger kyrkans kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura.

– Om den egna församlingens eller kyrkans verksamhet och framtid känns viktig är det nu tid att fundera på om du vill ställa upp som kandidat.

Församlingsvalets webbplats har öppnat

På webbplatsen Församlingsvalet.fi finns information om kandidatnominering och valmansföreningar. Materialet på webbplatsen kompletteras efter hand. I det första skedet finns där information om kandidatnominering och i ett senare skede om röstning i valet. På webbplatsen publiceras också valresultat på valdagens kväll.

Information om valet publiceras också  på kyrkans engelskspråkiga webbsidor, på de teckenspråkiga sidorna och på kyrkans lättlästa webbsidor. Information om valet finns också på de samiska språken

Mera information:        
församlingsvalet.fi
kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, tfn 040 688 1421 
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 529 8503 
webbredaktör Emelie Wikblad, emelie.wikblad@evl.fi, tfn 050 476 5901