Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Jarmo Kokkonen valdes till chef för Kyrkostyrelsens enhet för Gudstjänst och fostran

Publicerad 03.03.2022

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium valde på sitt möte 24.2.2022 Jarmo Kokkonen till chef för enheten för Gudstjänst och fostran vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning. Tjänsten söktes av 11 personer. 

Jarmo Kokkonen är teologie doktor och magister i statsvetenskap. Han har tidigare arbetat som såväl chef som sakkunnig vid Kyrkostyrelsens enhet för Fostran och familjefrågor. Han har också lång erfarenhet av församlingstjänst. 

Befattningen vid Kyrkostyrelsen är ny. Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning genomför en organisationsförändring 1.4.2022. I den nya organisationen har verksamhetsavdelningen två enheter. Den andra, enheten för diakoni och samhälle, leds av Kalle Kuusimäki.  

Chefen för verksamhetsavdelningen, ecklesiastikrådet Petri Määttä, berättar att det fanns ett stort intresse för tjänsten som chef för enheten för Gudstjänst och fostran. 

”Jarmo Kokkonen valdes bland många utmärkta sökande. Till enheten fick vi nu som chef en mångsidig sakkunnig inom fostran, som väl känner till Kyrkostyrelsens verksamhet och dess uppdrag i helhetskyrkan. Jarmo Kokkonen har skött uppgifterna för den tidsbundna chefstjänsten på ett framgångsrikt sätt. Han har vidsträckta nätverk såväl i kyrkan som i samhället, och goda relationer till organisationerna och andra samarbetsparter.”

”För mig är det här på många sätt ett drömjobb”, säger Jarmo Kokkonen. ”Jag vill vara med och bygga en människonära, öppen och förutseende kyrka, där kristen tro är en kraft i vardagen och en källa för hopp. Idag är kyrkans viktigaste uppgift att hålla fram hoppet. Till det vill jag förbinda mig.” 

Mera information: 
Petri Määttä, chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, tfn 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi  
Jarmo Kokkonen, tfn 050 5941316, jarmo.kokkonen@evl.fi