Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Skogen kallar under Ekofastan 2022

Publicerad 02.03.2022

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inleder sin ekofastekampanj på askonsdag 2 mars. Temat för årets ekofasta är Skogen kallar. Ekofastan pågår under kyrkoårets fastetid inför påsken och slutar på påsklördagen 16.4.

Många finländare har en naturlig relation till skogen. I skogens natur kan vi vandra, upptäcka, reflektera, vi kan plocka bär och svamp eller jaga. Den kan också innebära ekonomisk trygghet.

Allemansrätten känns som en självklarhet. Om inte förr så under coronatiden har finländarna sökt sig ut i skogen och många har hittat trygghet där. Ekofastan fokuserar på vår relation till skogen och skogen som en plats för stillhet och som ett pilgrimsmål. Kampanjen vill också väcka diskussionen kring klimatförändringen, naturens mångfald och människans roll som en del av skapelsen.

– Med temat skog vill vi locka människor att fokusera på sin relation till skogen, miljön och sin gudsrelation, berättar tf. stiftssekreterare Milja Westerlund på Borgå domkapitel.

– Fastetiden och kyrkoåret kallar människor att följa en viss rytm. Fastan är en tid för stillhet, koncentration och förberedelse, för självprövning och gemenskap med andra. Då fastans sju veckor blir en ekofasta med skog som tema, är det lätt att vandra genom den med rytmen av de sju pilgrimsorden; frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande, säger Westerlund.

Att förändra sin egen vardag

Ekofastekampanjen fick sin början 2012 som ett samarbete mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands naturcentral SYKE.

– Det var från början ett samarbete mellan kyrkan och flera aktörer, berättar Ilkka Sipiläinen som är sakkunnig inom miljöfrågor och hållbar utveckling på Kyrkostyrelsen och var den som drog igång kampanjen.
– Ekofastan är starkt knuten till den kristna traditionen; man förändrar sin vardag och prövar på ett annat sätt att leva. Förändrar vardagen så att det påverkar klimatförändringen.

Bloggar, videon och andakter som inspirerar

– Under fastans sju veckor publiceras framför allt bloggar men också några korta inspirationsvideon. Till exempel publicerar omsorgsprästen Claus Terlinden bloggar i en serie som sträcker sig över fastans sju veckor, berättar Milja Westerlund.

För biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen är skogen en plats där hon söker ro och där det egna livet får riktiga proportioner.
– Vi vet att naturen på många sätt lider av vår livsstil. Vår uppgift är att skydda och bevara naturen. Fastan kallar oss att förändra vårt sinne men också vår livsstil. Resan till påsken är samtidigt en stig till övergripande andlighet, berättar hon i en video om årets ekofasta.

Ekofastekampanjen kommer som vanligt att synas i sociala medier bland annat på kyrkans Facebooksida, Instagram- och Twitterkonton.

Under kampanjens inledningsvecka uppmärksammas ekofastan i tre Andrum i Yle Vega med Birgitta Strandberg-Rasmus, Jan-Erik Lindqvist och Catharina Englund. Andrum sänds tisdag till torsdag 1-3 mars klockan 6.54 och 9.54. Andrum publiceras också på Yle Arenan

Skogsstigen – Ekofastans mobilspårning

Ekofastans mobilspårning Skogsstigen kallar till paus från skärmar och inomhusluft, från stress och tristess. Stigen lockar oss att ta en tur i ny terräng eller till att uppleva våra vardagliga promenader på ett nytt sätt.

Skogsstigen är en spårning med sju stationer, som lämpar sig för unga, vuxna och familjer. Spårningen finns online på spelplattformen seppo.io. Den är en bekant applikation för många skolelever och scouter, och tillgänglig för spel för vem som helst.

Brett samarbete kring Ekofastan

Ekofastan genomförs med skogen som tema på finska och svenska. Samarbetsparterna och innehållet i ekofastekampanjen varierar något beroende på språk.

− Finlands Svenska Scouter är i år samarbetspart i Ekofastan och deltar i att njuta av skogen och värna om den. Skogen är ett mer än bekant tema för scouter. Skogen är scouternas vardagsrum, sovrum, gym och kök. Skogen är scouternas hem, och vi hoppas att också du hittar ditt hem i skogen, berättar Gunilla Edelmann, programkoordinator på Finlands Svenska Scouter (FiSSc) som är en av samarbetsparterna i Ekofastan.

Förutom scouterna deltar också Finlands naturskyddsförbund, Finlands naturcentral SYKE, Finska Missionssällskapet, Hiljaisuuden ystävät ry, Kyrkan i Helsingfors, Marthaförbundet, Martat, Suomen partiolaiset och rådgivnings- och konsultorganisationen inom skogsvård Tapio.

Mera information:
Milja Westerlund, tf. stiftssekreterare för mission och internationellt arbete, Domkapitlet i Borgå stift, tfn 040 142 5222, milja.westerlund@evl.fi
Finlands svenska Marthaförbund r.f., kommunikatör Linn Jung, tfn 050 463 3380, linn@bertillsjung.com
Finska missionssällskapet, kommunikatör Ann-Kristin Åvall, 043 824 2150, ann-kristin.avall@felm.org
Kyrkan i Helsingfors, Nina Österholm, informatör, tfn 050 337 6319, nina.osterholm@evl.fi
https://www.ekofasta.fi/
#EKOfasta och #MinSkog