Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Frivilligarbetet har en viktig roll i kyrkans verksamhet

Publicerad 18.02.2022

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder många möjligheter till frivilligarbete. Inte ens coronatiden har avbrutit frivilligverksamheten. Under 2021 var frivilligarbetare med och deltog i eller själva förverkligade 44 000 evenemang och 75 000 möten med människor. Det här motsvarar över 10 procent av kyrkans verksamhet.

Till exempel deltog ca 20 000 frivilliga i församlingarnas diakoniarbete. De frivilligas roll var extra stor vid diakonins lunchserveringar. I fjol ordnades närmare 2000 serveringar, såsom diakoniluncher där frivilliga var med och packade eller delade ut mat.

Dessutom har många frivilliga stickat sockor till dopfamiljer eller terapeutiska muffar för minnessjuka. De har också ordnat diskussions-, bok- eller bibelgrupper eller till exempel haft virtuella kaffestunder med församlingsmedlemmar via nätet. Under fjolåret ledde frivilliga närmare 6 000 grupper i församlingarna.

Kyrkans samtalstjänst har utbildade frivilliga

I kyrkans samtalstjänst deltar frivilliga som fått utbildning för uppgiften. Det gäller både telefonjouren och chatten. De som har jour i samtalstjänsten lyssnar och finns till för människor i olika livssituationer. Samtalen kan handla om sorg, ångest, ensamhet eller liknande problem.

Det finns också frivilliga inom kyrkans småbarnspedagogik (under 2021 ca 4 000 personer), i arbetet bland unga och barn i skolåldern (11 000 personer) och inom internationellt arbete och mission (12  000 personer). Också församlingarnas körverksamhet syns som en stor grupp i statistiken. I många församlingar har körmedlemmarna regelbundet musicerat vid bland annat serviceenheter för äldre och sjukhus.

Årligen är ungefär 18 000-20 000 unga hjälpledare inom konfirmandarbetet. Hjälpledarverksamheten är en av orsakerna till konfirmandverksamhetens fortsatta popularitet. Hjälpledarna leder olika smågrupper, planerar och genomför kvällsprogram och andakter under skriftskolan.

Många frivilliga har längtat efter att mötas ansikte mot ansikte under coronatiden. Genom frivilligarbetet har de hjälpt sina medmänniskor men också själva mått bra av det arbete de gjort.

Mera information:
sakkunnig Maria Sten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4086 030, maria.sten@evl.fi
sakkunnig Irene Nummela, Kyrkostyrelsen, tfn 050 584 6897, 050 584 6897, irene.nummela@evl.fi 
vapaaehtoistyo.fi/se/
evl.fi/kyrkanssamtalstjanst