Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans människorättsforum fördjupar sig i barns och ungas hälsorättigheter: Är barn och unga spelbrickor?

Publicerad 18.02.2022

Kyrkans människorättsforum ordnas digitalt 1.4.2022. Temat är ”Lapset ja nuoret pelinappuloina? Terveysoikeudet ja niiden toteutuminen.” (ung. Barn och unga som spelbrickor? Hälsorättigheter och hur de förverkligas). Vid forumet diskuterar man bland annat vilka barns och ungas hälsorättigheter är och hur de förverkligas idag.

– Pandemitiden har lyft fram problem i hur barns och ungas hälsorättigheter förverkligas. Hälsa är en grund- och mänsklig rättighet som vi starkt borde försvara. Dessutom är det viktigt att vi ser vad allt som hör till barns och ungas mänskliga rättigheter, att trygga barns och ungas välmående är viktigt med tanke på allas vår framtid, berättar sakkunnig Minna Rikkinen på Kyrkostyrelsen.

Vid evenemanget medverkar överinspektör Katja Miettinen från Barnombudsmannens byrå, ledande sakkunnig Esa Iivonen från Mannerheims barnskyddsförbund, forskaren i funktionshinder hos unga Reetta Mietola från All Youth-projektet vid Helsingfors universitet, musikpedagog Terhi Hassinen från Jyväskylän seurakunta, Suvi Viljanen från stiftelsen Avartti och samfundspedagogen Jassin Rezai från mångkulturcetret Gloria. Seminariespråket är finska.

Mera information:
Minna Rikkinen, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1622
evl.fi/ihmisoikeusfoorumi