Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Matti Salomäki: En enkel tro bär

Publicerad 06.02.2022

Nya biskopen i Lappo stift Matti Salomäki vigdes till ämbetet i Lappo domkyrka på söndag 6 februari. Vigningen förrättades av biskopen i Tammerfors stift Matti Repo. Han assisterades av biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen och biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen.

Matti Salomäki vigdes och välsignades till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning som traditionen bjuder. Han fick ta emot biskopsinsignierna: korset, staven, mitran och kåpan.

Guds löften bär oss

I sin predikan i vigningsmässan utgick biskop Salomäki från Lukasevangeliet (Luk. 2:22-33). I evangelietexten sker ett möte i Jerusalems tempel mellan babyn Jesus som just påbörjat sin livsresa och hans föräldrar, och den åldrande Simeon som närmade sig målet. I berättelsen är uppmärksamheten fäst förutom vid det speciella barnet också vid Simeon som väntade på den Messias som hade lovats Israel och den tröst och förlossning som han skulle komma med.

– Hos oss är den kristna kyrkan ännu majoritetens religiösa hemvist men situationen har ändrat kraftigt under de senaste åren och utvecklingen tycks fortsätta i samma riktning. Samtidigt orkar många liksom Simeon hoppas och lita på Guds löften fastän moln av olika slag ofta skymmer framtidens ljus, sade Salomäki.

– Nu prövar coronan oss både som folk och nationer. Många har varit tvungna att dra ner på arbetet eller helt och hållet avstå från det, andra måste anstränga sig till sitt yttersta. Epidemin har ökat ensamheten, rädslan, de psykiska problemen och annat lidande, för att inte tala om smärtan hos de allvarligt sjuka och dem som förlorat en närstående.

Salomäki sade att målningen i Lappo domkyrkas tak med en askgrå häst och nedanför texten ”miekalla, nälällä ja rutolla” (på svenska ”med svärd, hunger och pest”) nu har känts speciellt aktuell.

– Insamlingen Gemensamt Ansvar som inleds idag fäster uppmärksamhet vid barn och unga som drabbats av coronapandemin och stödet till dem såväl i Finland som utomlands. Vi kan alla delta i insamlingen med bön och donationer, påminde Salomäki.

– Människor som redan sett mycket av livet kan med sin livserfarenhet och sin tillit ge hopp och mod också åt yngre. Vår uppgift som föräldrar och far- och morföräldrar är att uppmuntra barn och unga att se modigt på framtiden. Vi klarar oss också genom det här på samma sätt som vi klarat av andra prövningar! Guds löften bär också oss på samma sätt som de gav Simeon hopp.

Salomäki påminde i sin predikan om att Jesus är världens hopp, ett hopp som är till för hela världen.
– Guds löften bär också genom prövningar och speciellt då. Den heliga Anden öppnar våra ögon så att vi ser Jesus som den här världens hopp. Han ger frid att gå och komma också till dig.

Vigningsmässan är samtidigt öppningsgudstjänst för insamlingen Gemensamt Ansvar. Gemensamt Ansvar 2022 görs till förmån för barn och unga som lider av coronapandemins följder såväl i Finland som utomlands.

Som biskop övertar Matti Salomäki biskopsinsignierna från sin företrädare. Biskopskorset och -staven har varit i bruk sedan Lappo stift grundades 1956. Biskopskåpan och -mitran har färdigställts 2013. De är designade och tillverkade av textilkonstnär Hanna Korvela.

Biskop Matti Salomäkis predikan finns som bilaga nedan (på finska med avsnitt på svenska)

Fotografier från festmässan publiceras på stiftets webbplats under söndag eftermiddag. 

Mera information:
stiftspastor Jaakko Antila, tfn 040 777 3210, jaakko.antila@evl.fi
stiftsdekan Terhi Kaira, tfn 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi

Bilagor till nyheten