Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 inleds 6.2 – Insamlingsmedlen används för att stöda barn och unga som lider av coronans följder

Publicerad 06.02.2022

Får publiceras 6.2.2022 kl. 6.00

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus medan 60 procent används för att hjälpa människor i utvecklingsländernas katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022. 

Beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistös öppning av insamlingen Gemensamt Ansvar sänds på Yle TV1 på öppningsdagen klockan 12.00 och klockan 17.55.

Kampanjtemat för årets insamling ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan 2021 visade att den psykiska ohälsan bland de unga i Finland har ökat under pandemin. Det handlar inte enbart om ett finländskt fenomen – liknande resultat rapporteras i allt högre grad över hela världen.

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Med insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar vill man erbjuda vuxenstöd med låg tröskel i de ungas vardag. De unga behöver vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sköra och sårbara känslor, och vid behov ge stöd i svåra stunder.

– Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida, påminner Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av dessa medel blir kvar i de lokala församlingarna där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd. Den andra hälften av de medel som används i Finland riktas i synnerhet till 15–19-åringarna. Bland dem finns många unga som lidit av distansundervisningen och isoleringen och som upplever ensamhet, ångest och hopplöshet.

Lasten ja nuorten keskus kan med de insamlade medlen utvidga sin uppsökande ungdomsverksamhet Palveluoperaatio Saapas till nya orter och utveckla sin verksamhet över nätet, NettiSaapas. Saapas-verksamheten utvidgas nu även till skolorna. Med insamlingsmedlen utvecklas och utvidgas också verksamhetsformerna Moottoripaja som utöver mekandet vill lära unga hantera sin vardag och Perheystävä som erbjuder stöd till ensamma och överbelastade barnfamiljer.

– Visst kan det väcka till insikt då man får tala med nån trygg vuxen, till exempel en frivillig inom Saapas. När nån frågar hur har du det, hur mår du. Om du vågar berätta hur du egentligen mår är det redan en bra början, resonerar 19-åriga Jasmin Ruotsalainen som själv har fått hjälp via Saapas och numera arbetar som Saapas-frivillig.

I krisområdena hjälper man barn och unga tillbaka till skolan

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt undan inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.  

– Många minderåriga unga har under skolstängningarna tvingats gifta sig eller börja arbeta för att familjerna ska klara den ansträngda ekonomin och kunna skaffa mat för dagen, berättar verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp i de allra mest sårbara samhällena med medel från Gemensamt Ansvar. Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna.

Mera information:

Insamlingstid: Bidrag som ges under tiden 1.1.2022–31.12.2022 styrs till att hjälpa barn och unga. Den egentliga Gemensamt Ansvar-kampanjen med tillhörande aktiviteter inleds årligen den första söndagen i februari.

#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022

https://www.gemensamtansvar.fi

Bilder:
Bildmaterial och logon för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.
Bilder från Sydsudan kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank

Insamlingen Gemensamt Ansvar har sedan 1950 verkat som en folkrörelse för kärlek till nästan och är en av de största årliga medborgarinsamlingar som ordnas i Finland.