Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Antalet konfirmander ökar trots pandemin

Publicerad 04.02.2022

Konfirmandverksamheten är fortsättningsvis populär trots coronapandemin. Under 2021 deltog flera personer i konfirmandundervisningen än året innan. Under 2020 deltog ca 46 800 personer i konfirmandundervisningen medan ca 49 600 personer deltog 2021. I statistiken ingår konfirmander i alla åldrar.

– I Borgå stift är skillnaden i antalet konfirmander mellan 2020 och 2021 så liten att man inte kan dra några slutsatser av den. Under 2020 deltog 2 722 och 2021 deltog 2 708 personer i konfirmandundervisningen, berättar sakkunnig i konfirmandarbete Helena Salenius på Kyrkostyrelsen.

Av alla de 15-åringar som hör till kyrkan deltog 90,5 procent 2021 då motsvarande siffra 2020 var 88 procent. Av hela årskullen 15-åringar deltog 74,5 procent 2021 och 74 procent 2020 i konfirmandundervisningen. Antalet vuxna konfirmander 2021 var 882 medan motsvarande antal ett år tidigare var 900.

Pandemin kräver flexibilitet och kreativitet

Under det första coronaåret 2020 sjönk deltagarantalet i konfirmandundervisningen. Jari Pulkkinen som är sakkunnig i konfirmandarbete på Kyrkostyrelsens enhet för fostran och familjefrågor konstaterar att nedgången verkar vara tillfällig även om pandemin fortfarande påverkar vårt samhälle.

– Det är fint att se att antalet konfirmander ökar igen. Coronapandemin har under de två senaste åren varit en utmaning för församlingarnas konfirmandarbete. Trots det här har man under mycket varierande omständigheter kunnat ordna konfirmandundervisning på ett tryggt och professionellt sätt. Den nationella självutvärderingen av konfirmandtiden visar också att de ungas upplevelser av konfirmandtiden har varit mycket positiva trots corona, säger Jari Pulkkinen.

Ledande ungdomsarbetsledare i Esbo svenska församling Johanna Terho har på nära håll upplevt de nya utmaningar för konfirmandverksamhete som pandemin har medfört.

– En del träffar har flyttats till nätet. I Esbo har vi ändå prioriterat att hålla konfirmandlägren så normalt som möjligt även om det har betytt att vissa gruppers läger flyttats till ett nytt datum. Att få ses på riktigt har varit viktigt både för konfirmander, hjälpledare och anställda, säger Terho.

Mera information:
Jari Pulkkinen, sakkunnig, Kirkon kasvatus- ja perheasiat, Kirkkohallitus,  jari.pulkkinen@evl.fi,  tfn 040 6881 467
Helena Salenius, sakkunnig i konfirmandarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet, helena.salenius@evl.fi, tfn 050 4343 192