Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen fick donation på 100 000 euro för stöd till synskadade

Publicerad 03.02.2022

Kyrkostyrelsen har fått en donation på 100 000 euro från Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner för att stöda synskadade. Av summan används 50 000 euro för att stöda sysselsättningen bland unga synskadade och 50 000 euro för att stöda synskadade ekonomiskt via Kyrkans diakonifond.

Projekt för att stöda unga synskadade

Den summa på 50 000 som styrs till unga synskadade är tänkt att möjliggöra sysselsättning av unga och till deras löner. Målet är att församlingarna startar projekt där man skapar sysselsättningsmöjligheter för unga synskadade i församlingen. Den unga får en arbetsplats eller ett sommarjobb som ger arbetserfarenhet och möjlighet att bekanta sig med kyrkan som arbetsplats. Församlingarna kan ansöka om stöd för detta från Kyrkostyrelsen. Det är möjligt att få stöd fram till 2021 så länge det ännu finns bidragsmedel.

Enligt ett register över synskadade finns det ungefär 1 700 synskadade personer i Finland.

– Kyrkan är en trevlig arbetsplats. Det är fint att det finns finansiering som församlingarna kan luta sig mot och erbjuda unga synskadade till exempel sommarsjobbsedel som ger unga möjlighet att bekanta sig med olika slags arbetsuppgifter i församlingen. Kanske det via det här tänds en gnista och ett intresse för jobb i kyrkan hos någon och vi får nya anställda i framtiden. Kyrkan behöver anställda med funktionshinder också i framtiden, säger Katri Suhonen som är sakkunnig inom tillgänglighet och handikapp på Kyrkostyrelsen.

Sysselsättning av unga synskadade är en del av förankringen av Kyrkostyrelsens projekt Aktivt delaktig.

Stöd till synskadade via Kyrkans diakonifond

Av donationen används 50 000 euro till att stöda synskadade ekonomiskt via Kyrkans diakonifond. Kyrkans diakonifond kan stöda mindre bemedlade synskadade i alla åldrar enligt diakonifondens bidragsprinciper. Församlingarnas diakoniarbetare kan ansöka om understödet via Kyrkans diakonifonds bidragssystem.

Mera information:
Katri Suhonen, sakkunnig inom tillgänglighet och handikapp, Kyrkostyrelsen, katri.suhonen@evl.fi, tfn 040 688 1452