Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Intäkterna från Gemensamt Ansvar 2021 nådde över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Publicerad 02.02.2022

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Insamlingsintäkterna på drygt två miljoner euro används i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiska svårigheter och förbättra deras digitala färdigheter. Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

Insamlingens oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner euro. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö i måndags 31 januari.

Församlingarna skapade nya innovativa insamlingsformer

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, något som på många håll inte varit möjligt under coronaåren. Istället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret och den riksomfattande kampanjen kunde nå ett fint insamlingsresultat trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna har utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan. Till förmån för insamlingen förmedlade man till exempel blombuketter till åldringar, arrangerade rymningsspel, tillverkade fågelholkar, tillredde luncher och bakverk, stickade sockor och ordnade konserter på distans.

Hjälp till mindre bemedlade äldre i Finland – kostnadsfria kortkurser i digitala färdigheter ordnas bland annat i Nykarleby

Tjugo procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och används för att hjälpa äldre människor som har det ekonomiskt svårt på församlingens eget område. Ansökningarna om understöd från Diakonifonden går via lokalförsamlingarnas diakoniarbete som känner till de sökandes hjälpbehov och personligen möter var och en av dem.

Kyrkans diakonifond använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Den andra finländska partnern för insamlingen är det nätverk av folkhögskolor som byggts upp av STEP-utbildningen. Nätverket kommer att ordna kostnadsfria kortkurser i digitala färdigheter för äldre från och med hösten 2022. Undervisning planeras på 12 orter: Åbo, Pieksämäki, Träskända, Lappo, Kaustby, Ruokolax, Kouvola, Fredrikshamn, Mieslahti, Nykarleby, Lieksa och Uleåborg.

Hjälp till katastrofoffer i utvecklingsländerna

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden. Medlen används för att hjälpa de mest utsatta samhällena, äldre människor och familjer i nödsituationer orsakade av konflikter, katastrofer och naturkatastrofer.

Kampanjtiden för årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder. 

Mera information:
gemensamtansvar.fi

Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf, eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964
Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp, erik.nystrom@kirkonulkomaanapu.fi, tfn 040 143 4464
Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf, sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290
Bildmaterial och logonlogotyper för Gemensamt Ansvar kan fritt laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.