Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Geografiska skillnader i kyrkligt medlemskap - högsta kyrkotillhörigheten i Borgå stift

Publicerad 01.02.2022

I slutet av 2021 hade Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 3 689 998 medlemmar. Det utgör ca 66,5 procent av befolkningen i förhållande till Statistikcentralens förhandsuppgifter om befolkningsantalet. År 2020 var 67,7 procent av finländarna medlemmar i kyrkan. Minskningen utgör ca 1,2 procentenheter.  

Högsta kyrkotillhörigheten i Borgå stift

De geografiska skillnaderna i tillhörigheten har ökat. Ifjol hade Borgå stift den högsta kyrkotillhörigheten. Där hörde 75,8 procent av befolkningen till kyrkan. Också i Uleåborg, Lappo, Kuopio och S:t Michels stift uppgick medlemskapet till över 70 procent.

I Helsingfors stift hörde däremot bara 51,4 procent till kyrkan. På Esbo stifts område var ungefär 60 procent medlemmar i kyrkan, och i Åbo och Tammerfors var andelen lite under 70 procent.

Graf över kyrkotillhörighet enligt stift

Geografiska skillnader i kyrkligt medlemskap märks också i de nya välfärdsområdena

Geografiska skillnader i kyrkligt medlemskap märks också i de nyligen bildade välfärdsområdena. I dem var kyrkotillhörigheten högst i Södra Österbottens välfärdsområde. Där hörde 82,7 procent av områdets befolkning till kyrkan. Den lägsta kyrkotillhörigheten fanns i Vanda och Kervo (51,8 %) och i Västra Nylands (58,8 %) välfärdsområde.

Helsingfors stad svarar självständigt för områdets social- och hälsovård, och räddningsväsende. I Helsingfors hörde 48,9 procent till kyrkan.

Graf över kyrkotillhörighet enligt välfärdsområde

Förändringar i medlemsantal

Medlemsantalet i lutherska kyrkan påverkas av inträden i kyrkan, utträden ur kyrkan, döpta under 1 år och antalet avlidna under året. Som inträden statistikförs också de under 1 år som har döpts och hunnit bli antecknade i befolkningsregistret före dopförrättningen.

Totalt 55 848 trädde ur kyrkan då antalet året innan var 48 100. Antalet döpta till medlem i kyrkan under 1 år var 26 720. Antalet döpta påverkas av antalet födda under året. År 2020 var antalet döpta ca 24 900. Antalet avlidna var 46 522.

Sammanlagt 20 422 personer trädde in i kyrkan. Antalet innehåller exceptionellt många barn under 1 år som först har registrerats i befolkningsregistret och därefter blivit döpta. Därmed har det jämfört med tidigare år inte skett några stora förändringar i antalet inträden.

Medlemmar har rösträtt

Kyrkans medlemmar uppskattar kyrkans arbete i församlingarna och under coronapandemin har betydelsen av kyrkans hjälparbete ökat. Också familjehändelser som dop, kyrkbröllop och kyrkliga begravningar upprätthåller kontakten till kyrkan.

Medlemmarna i lutherska kyrkan kan påverka besluten i kyrkan genom att rösta i församlingsvalet. En person som fyllt 18 år kan kandidera i valet och 16 år fyllda medlemmar har rätt att rösta. I november 2022 är det val av nya förtroendevalda till församlingarna.

Mera information:
forskare Kimmo Ketola, Kyrkans forskning och utbildning, tfn 040 570 1166, kimmo.ketola@evl.fi
statistiksakkunnig Tuomo Halmeenmäki, p. 040 120 9399, tuomo.halmeenmaki@evl.fi 
https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Kirkon tilastopalvelu (kirkontilastot.fi)
https://www.info.forsamlingsvalet.fi/