Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Samarbetsgruppen för Rysslands ortodoxa kyrka och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlades till hybridmöte

Publicerad 01.02.2022

Samarbetsgruppen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Rysslands ortodoxa kyrka samlades 28 januari 2022 till ett hybridmöte. Samarbetsgruppen grundades 2017 och förbereder kyrkornas lärosamtal, främjar informationsutbyte, och koordinerar och utvecklar kontakten. Biskop Seppo Häkkinen är samarbetsgruppens lutherska ordförande och biskop Siluan, rektor för Sankt Petersburgs andliga akademi, representerar Rysslands ortodoxa kyrka.

Efter en paus på nästan två år fick samarbetsgruppen höra aktuella rapporter från bägge länderna. I rapporterna framgick tydligt hur kyrkorna påverkats av och kämpat mot coronapandemin. Rysslands ortodoxa kyrka har under pandemin satsat speciellt på diakonin. Kyrkan har strävat till att stöda läkarnas arbete och betonat betydelsen av att följa de riktlinjer som främjar hälsosäkerheten.

På mötet gick gruppen igenom rapporter om kyrkornas ekumeniska relationer. Gruppen tog även upp situationen i de ukrainska kyrkorna, som delar den ortodoxa världen, samt planerna på att ordna en träff mellan patriark Kirill och påve Franciskus.

Rysslands ortodoxa kyrka ville också höra om rättegången mot Päivi Räsänen och Juhana Pohjola. Biskop Seppo Häkkinen svarade att man i Finland noggrant följer händelseförloppet. Han konstaterade att enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska Bibeln användas ansvarsfullt. Häkkinen framförde samtidigt en önskan om att rättegången inte skulle dramatiseras utifrån rätten till religions- och yttrandefrihet.

I maj 2020 fanns färdiga planer för ett firande av att lärosamtalen pågått i 50 år och för ett Finlandsbesök av patriark Kirill. Eftersom coronapandemin skrinlade planerna inledde samarbetsgruppen nu förberedelserna för att de inhiberade lärosamtalen ska kunna hållas i Finland. Planerna klarnar i slutet av våren.

Vid samarbetsgruppens möte kom man ihåg metropoliten för Sankt Petersburg och Ladoga stift Vladimir, som avled i januari 92 år gammal. Metropolit Vladimir deltog i tiderna i flera lärosamtal. Han medverkade på ett betydande sätt till att relationerna mellan kyrkorna stärktes och till uppkomsten av kontakten mellan grannstiften.

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig i ekumenik och teologi vid Kyrkostyrelsen, tomi.karttunen@evl.fi, tfn 050 594 1713