Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ett nordiskt lutherskt dopprojekt gav rekommendationer för kyrkorna

Publicerad 27.01.2022

I hela Norden minskar andelen döpta av barn som föds. Till exempel i Finland döptes 88,7 procent av barnen till medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan år 2000 medan motsvarande procent 2019 var 62,2 procent. Under 2020 var andelen döpta ännu lägre då coronapandemin ledde till att dopförrättningar flyttades fram.

Den gemensamma utmaningen har fått de nordiska folkkyrkorna att jobba tillsammans med dopet inom projektet ”Baptism in Times of Change” där man granskat frågor som hör samman med dop till exempel vid gemensamma webbinarier.  Under 2020-2022 har projektet också hållit kontakt med Lutherska världsförbundet.

Från Finland har ledande sakkunnig, docent Jyri Komulainen (Kyrkans forskning och utbildning) deltagit i projektets forskningsgrupp medan chefen Jarmo Kokkonen (Kyrkans fostran och familjefrågor) deltagit i projektets koordinationsgrupp.

Inom ramen för projektet ordnades 19-20 januari 2022 en konsultation som resulterade i att man publicerade rekommendationer för dop för kyrkorna. På grund av coronaläget ordnades konsultationen över nätet.  

De ursprungliga engelskspråkiga rekommendationerna och en översättning till svenska bifogas nyheten.

Mera information:
ledande sakkunnig Jyri Komulainen, Kyrkans forskning och utbildning, jyri.komulainen@evl.fi, tfn 040 1425 189

En bloggtext på ämnet har publicerats 26.1.2022 på kyrkans forskningsblogg: Kasteiden laskusuhdanne haastaa pohjoismaisia kansankirkkoja uusiin avauksiin 

Dopprojektets engelskspråkiga sidor: https://churchesintimesofchange.org/

Bilagor till nyheten