Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Jukka Keskitalo mötte påven Franciskus: Kyrkan har anledning att be samerna om ursäkt

Publicerad 17.01.2022

Biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo träffade påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen 17.1.2022. Med vid mötet var bland annat också biskop emeritus Teemu Sippo från katolska kyrkan och från evangelisk-lutherska kyrkan prästen för sameområdet, koltsamen Mari Valjakka och kyrkoherden i Enare Tuomo Huusko.

I sitt tal till påven lyfte biskop Keskitalo fram frågor kring samer och andra ursprungsfolk.

– Historien om hur det samiska ursprungsfolkets behandlats och betryckts av majoritetskulturen är ingen vacker läsning. Strävan att inlemma det samiska folket i majoritetskulturen och språket har lämnat sår och trauman som går över generationer. Också de kristna kyrkorna har genom historien gjort sig skyldiga till inlemningssträvandena, påminde biskop Keskitalo.

Uleåborgsbiskopen ser det som speciellt viktigt att man i Finland startat en sannings- och försoningsprocess med samerna, där man ärligt vill höra samernas berättelser och söka sanningen och försoning i det smärtsamma förflutna. Kyrkorna kommer att ha en egen del i processen.

– Vi kommer ännu att nå den punkt då Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och även andra kyrkor, har anledning att be samerna om ursäkt. Naturligtvis behöver man inte be om ursäkt för att föra ut evangeliets glädjebudskap till alla människor. Ångern och en eventuell ursäkt rör de oegentligheter och strukturella synder som fortsättningsvis påverkar människors liv, sade biskopen.

Relationen till ursprungsfolken aktuell även inom katolska kyrkan

Biskop Keskitalo hänvisade i sitt tal också till relationen mellan ursprungsfolken i Kanada och den katolska kyrkan. De katolska biskoparna i Kanada har framfört sin ursäkt till ursprungsfolken om den illabehandling som skett på kyrkans internatskolor. Biskopen dryftade på ett generellt plan vad en allmän ursäkt kunde innebära.

– Ibland hör vi sägas att man inte kan be om ursäkt för någon annan eller för saker i det förflutna. Tanken är att man inte kan vara ansvarig för det man inte själv har kunnat påverka. Jag håller inte med om det här tänkesättet, konstaterade Keskitalo.

En allmän ursäkt kan ändå inte enligt biskopen vara en separat åtgärd utan en del av en större process.
– Att be om ursäkt förutsätter att man tillsammans förbereder sig och förbinder sig till en fortsatt process. Man kan inte och det lönar sig inte att be om ursäkt innan man tillsammans ärligt har gått igenom de svåra frågorna och skapat en gemensam förståelse av vad som har hänt, sade Keskitalo.

Biskopen hänvisade i sitt tal till påven Franciskus ställningstagande där han berättar om sin dröm för ursprungsfolket i Amazonas. Drömmen hör samman med ursprungsfolkets i Amazonas rättigheter, värnandet av deras kultur, skyddandet av naturrikedomarna och till det att kyrkan kunde få flera drag av ursprungsfolket i Amazonas.

Biskop Keskitalo försäkrade att de här drömmarna också är hans drömmar för det samiska ursprungsfolket. Keskitalo gläder sig över de positiva steg som tagits mellan evangelisk-lutherska kyrkan och det samiska folket. Som en symbol för denna positiva utveckling överräckte han ett festtryck av den nya nordsamiska bibelöversättningen.
– Låt det vara ett tecken på vår gemensamma dröm om en kyrka som alltmer får ansiktet av ett ursprungsfolk, amazonernas och samernas, håller på att förverkligas, avslutade biskop Keskitalo.

Årligen leder en biskop från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland en ekumenisk delegation som besöker Rom kring Finlands nationalhelgons S:t Henriks dag (19.1) och där träffar påven vid en privat mottagning. I år leddes delegationen av biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo.

Mera information: biskop Keskitalos specialmedarbetare Harriet Urponen, tfn 040 749 0115, harriet.urponen@evl.fi 
Biskop Keskitalos tal i sin helhet (på finska) finns på biskopens webbplats 

Bifogat finns en bild av biskop Jukka Keskitalo, prästen för samerna Mari Valjakka och kyrkoherden i Enare Tuomo Huusko. Fotograf: Marja Keskitalo.

Rättelse 17.1.2022, kl. 12.09:
Ordet startar har rättats till startat i meningen:
Uleåborgsbiskopen ser det som speciellt viktigt att man i Finland startat en sannings- och försoningsprocess med samerna, där man ärligt vill höra samernas berättelser och söka sanningen och försoning i det smärtsamma förflutna.