Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Jukka Keskitalo träffar påven Franciskus i Rom

Publicerad 14.01.2022

En ekumenisk delegation som leds av biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo träffar påven Franciskus vid en privatmottagning i Vatikanen 17.1.2022.  Besöket hör samman med festligheterna på S:t Henriks minnesdag (19.1) som infaller under den ekumeniska böneveckan som firas varje år 18-25 januari. I delegationen ingår också biskop emeritus Teemu Sippo från den katolska kyrkan i Finland.

Varje år reser en biskop från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tillsammans med representanter från lutherska, katolska och ortodoxa kyrkan i Finland till Rom under ekumeniska böneveckan. I år ingår ingen ortodox biskop i delegationen eftersom det samtidigt förrättas biskopsvigning i ortodoxa kyrkan i Finland. Det här är det 36 besöket – 2021 gjordes inget besök på grund av coronapandemin.

Till programmet hör förutom en privat mottagning hos påven, också ekumeniska gudstjänster och att bekanta sig med katolska kyrkans verksamhet och möte med de finländska ambassadörerna i Italien och Vatikanen. Under besöket förs också samtal med kardinal Kurt Koch som är ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog.

Speciellt för årets delegation är att där också ingår representanter för den samiska ursprungsbefolkningen; samiska prästen Mari Valjakka och kyrkoherde Tuomo Huusko från Enare. Vid besöket överräcks ett festtryck av den nya nordsamiska bibelöversättningen till påven.

– Frågor om ursprungsbefolkningar berör många kyrkor på djupet och jag uppskattar påven Franciskus aktivitet i de här frågorna, säger biskop Keskitalo.

Till delegationen hör också chefen för Evangelisk-lutherska kyrkans Kyrkostyrelses utrikesavdelning Kimmo Kääriäinen, från katolska kyrkans Helsingfors stift stiftsadministrator, fader Marco Pasinato och kyrkoherden för S:t Henriks katedralförsamling, fader Jean Claude Kabeza, och biskop Keskitalos fru Marja Keskitalo.

Biskoparna deltar i ekumenisk vesper och S:t Henriksdagens mässa

På måndag kväll (17.1) förrättar kardinal Koch assisterad av biskop Keskitalo en ekumenisk vesper i Birgittasystrarnas klosterkyrka. Vid vespern predikar fader Marco Pasinato. Biskop Keskitalo förrättar mässa på S:t Henriksdagen (19.1) i Santa Maria sopra Minreva basilikan och biskop Teemu Sippo predikar i mässan.

Till programmet hör också en mässa i tyska lutherska kyrkan i Rom på söndag 16 januari där biskop Keskitalo predikar. Åttapersoners ensemblen Voces från Uleåborg sjunger under ledning av Raimo Paaso vid vespern, mässorna och övriga programpunkter under besöket.

– Jag ser besöket som ett mycket viktigt tecken på den goda ekumeniska atmosfär som råder i Finland och att den uppskattas av katolska kyrkans högsta ledning. Traditionen är en viktig ekumenisk pilgrimsfärd som har pågått länge och det är viktigt att den fortgår, konstaterar biskop Keskitalo.

Det allt svårare coronaläget i Italien och Finland vållar bekymmer.
– Vi har följt mycket strikta säkerhetsanvisningar för att överhuvudtaget kunna göra den här resan, konstaterar biskopen.

Läs om biskop Henrik/S:t Henrik 

Mera information:
biskop Keskitalos specialmedarbetare Harriet Urponen, tfn 040 749 0115, harriet.urponen@evl.fi
chefen för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, tfn tfn 040 5221 464, kimmo.kaariainen@evl.fi