Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Diakon Ulla Hautamäki får John Vikström-priset för motion och idrott

Publicerad 12.01.2022

John Vikström-priset för motion och idrott 2021 tillfaller diakonen Ulla Hautamäki i Keltinmäki områdesförsamling i Jyväskylä. Mikko Mäkelä överräckte priset till Hautamäki i Jyväskylä i samband med kyrkans dagar för fostran på onsdag 12 januari 2022.

I prismotiveringarna konstateras att Hautamäkis verksamhet har förebyggt ensamhet och ökat välmående i såväl kropp som sinne framför allt under coronatiden. Hon har framgångsrikt fått äldre människor och andra i församlingen att röra på sig och hållit rörelseandakter i all sin verksamhet.

– Jag gläder mig stort över priset. Rörelseandakter är ett fint arbetsverktyg eftersom rörelse kombinerat med bön stärker såväl sinne som kropp, säger Ulla Hautamäki.

I år kom det in nio förslag till mottagare av John Vikström-priset för motion och idrott. Mellan dem hölls en omröstning i kyrkans sociala mediekanaler. Sammanlagt gavs 1 522 röster. Kyrkans delegation för motion och idrott valde vinnarförslag bland de tre kandidater som fick flest röster och vinnaren utsågs av kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen grundade kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott 2014. Priset ges för arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott, främjar motion och idrott inom kyrkan, verkar för mänsklighet och människovärdet, eller förebygger marginalisering med hjälp av motion och idrott.

Mera information:
Mikko Mäkelä, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 439 1968, mikko.makela@evl.fi 
Ulla Hautamäki, diakon, Jyväskylän seurakunta, tfn 050 549 7026, ulla.hautamaki@evl.fi

Fotografier i anslutning till prisutdelningen