Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ensamhetsforskare på kyrkans dagar för fostran: Ungas psykiska illamående ökar alarmerande

Publicerad 11.01.2022

Vålds- och självskadebeteendet hos barn och unga ökar alarmerande. Det var dystra siffror om ungas ångest som ensamhetsforskaren Niina Junttila presenterade på kyrkans dagar för fostran som pågår 11-12 januari. De unga har aldrig mått sämre än nu.

Våren 2021 kände 19 procent av högstadieunga medelmåttlig eller svår ångest. Motsvarande siffra bland studerande på yrkesläroanstalter var 17 procent och bland gymnasieelever 22 procent. Hela 35 procent av högstadieeleverna, 29 procent av studerande på yrkesläroanstalter och 37 procent av gymnasieeleverna upplevde social ångest.

– Ungas psykiska illamående, framför allt upplevelsen av utanförskap och ensamhet har ökat. En av de bakomliggande faktorerna är ostracism, eller exkludering av någon, att man avsiktligt eller oavsiktligt inte ser, hör eller noterar en människa, förklarar Junttila.

På kyrkans dagar för fostran söker man just i år verktyg för att ingen ska bli ensam. Junttila skulle tackla ensamhet på många olika sätt; genom att stärka den ensammas sociala och sociokognitiva färdigheter, öka möjligheterna till kontakter med låg tröskel, sträva efter att förändra felaktiga tankemönster om ensamhet, och genom att ändra på andras attityder, uppmärksamma och interagera med ensamma.

Ensamhet är ingen naturlag

– De fakta som Niina Junttila presenterade får en att stanna upp. Vi vuxna och alla fostrare måste ta barns och ungas ensamhet på allvar. Ensamhet är ingen naturlag. Den kan förebyggas och vi kan stärka känslan av gemenskap. Men det förutsätter att de som arbetar med barn och unga gör ett gott samarbete. Som kyrka vill vi kalla alla aktörer till en folkrörelse mot ensamhet, berättar chefen för Fostran och familjefrågor Jarmo Kokkonen på Kyrkostyrelsen.

– Konfirmandläger minskar klart den ensamhet som unga upplever. Men utmaningen är att den positiva förändringen ofta blir tillfällig. Församlingarna i Tammerfors och föreningen YAD Youth Against Drugs har utvecklat en Walk in-terapi som erbjuder lågtröskelhjälp mot till exempel ångest. Verksamheten grundar sig på tanken att också bara ett samtal kan ändra riktningen i livet och visa vägen framåt, säger Kokkonen.

De som arbetar med fostran i kyrkan samlas 11-12 januari kring frågan hur man förebygger utanförskap. Dagarna ordnas som ett direktsänt webbinarium på grund av coronaläget.

Niina Junttilas föreläsning (dian och bilder) på finska

Mera information:
Niina Junttila, ensamhetsforskare, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, tfn 050 4766 512, 050 337 3436, niina.junttila@utu.fi 
Jarmo Kokkonen, chef för fostran och familjefrågor, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1316, jarmo.kokkonen@evl.fi 
Mikko Mäkelä, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 439 1968, mikko.makela@evl.fi