Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans diakoni firar 150-årsjubileum 2022

Publicerad 11.01.2022

År 2022 firas som diakonins jubileumsår eftersom det har gått 150 år sedan den första diakonissan Mathilda Hoffmann vigdes i Finland. Syster Mathilda vigdes 1.9.1872 i Viborg där hon också arbetade som diakonissa under hela sitt yrkesverksamma liv.

Jubileumsåret syns såväl lokalt som nationellt

Jubileumsåret lyfts fram både i den normala verksamheten och genom separata evenemang. Nationella evenemang där jubiléet lyfts fram är till exempel festvigningen av diakoner i Lahtis 20 februari och kyrkans nationella diakonidagar i Helsingfors 15-17.9. Dessutom kommer kyrkans program på SuomiAreena i Björneborg i juli att på olika sätt anknyta till temat diakoni.

Jubileumsåret syns lokalt på olika håll i Finland. Diakonidagen firas 1 september på flera orter och Nästans dag 11 september är en dag för att uppmärksamma medmänsklighet, varandra och en fest för det vardagliga hjälparbetet. I många församlingar ordnas festmässor där man framför allt lyfter fram frivilligarbetare. Under året berättar många församlingar om den egna diakonins historia i till exempel utställningar, evenemang och diskussionstillfällen.

– Jubileumsåret ger möjlighet att på olika sätt lyfta fram det professionella diakoniarbetet, de livsfenomen som diakonin möter och kyrkans diakonala verksamhet, säger stiftssekreteraren för församlingsdiakoni Cecilia Forsén på Borgå domkapitel.

Borgå domkapitels Facebooksida publiceras ungefär varannan vecka bilder och korta videon från diakoniarbetet i församlingarna i Borgå stift. På kyrkans finska Instagramkonto kan man en vecka varje månad ta del av diakonins vardag berättad av en diakoniarbetare. Diakonins jubileumsår syns också i andaktsprogrammen i radio och tv.

Diakonin är kyrkans styrka

Ett professionellt utfört diakoniarbete är en styrka i kyrkan. Utbildade socionom-diakoner och sjukskötardiakonissor erbjuder tillförlitlig yrkeskunnig hjälp till människor i sårbara livssituationer i nära samarbete med kommuner och organisationer. Diakonissautbildningen möjliggjorde i tiderna för kvinnor att arbeta i kyrkan. I dag har lutherska kyrkan ca 1 300 diakoniarbetare.

Rättvisa, jämlikhet och försvar av människovärdet är kärnan i diakoniarbetet. Genom olika verksamhetsmodeller strävar man efter att stärka människors tillhörighet och delaktighet. Diakoniarbetarnas samtalstjänst klargör livssituationen och hjälper människor att hitta hjälp också på annat håll. I vissa fall kan diakonin hjälpa vid akuta ekonomiska problem. Dessutom ger de flesta församlingar mathjälp i form av livsmedel eller diakoniluncher. I hälsofrågor kan de erbjuda rådgivning och hänvisning till olika tjänster. Kyrkan har stärkt sin diakoni framför allt under coronapandemin för att trygga hälsa och välmående framför allt för de mest utsatta i samhället.

Enligt undersökningar förväntar sig fortsättningsvis majoriteten av finländarna att kyrkan är synligt med och bär socialt ansvar. Kyrkans uppgift ses inte enbart som andlig verksamhet utan man förväntar sig också att kyrkan satsar på hjälpverksamhet och på att främja välmående. Varje kristen kan förverkliga diakonin genom att visa omsorg om sin medmänniska i vardagen.

Mera information:
Borgå stifts sidor om Diakonins jubileumsår 2022 
Webbplatsen Diakonian juhlavuosi 2022 
Verksamhetsprinciper för diakonin (på finska)   
Titi Gävert, sakkunnig inom diakoni, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1547 
Cecilia Forsén, stiftssekreteraren för församlingsdiakoni, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5220