Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan svarar på Social- och hälsovårdsministeriets förfrågan om hjälp för att underlätta det försämrade coronaläget

Publicerad 16.12.2021

Social- och hälsovårdsministeriet som svarar för den nationella coronastrategin har gjort en förfrågan till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland om hjälp för att underlätta det försämrade coronaläget. I förfrågan framför man en förhoppning om att de diakoniarbetare som har yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården, och församlingarnas lokaliteter skulle ställas till förfogande för att underlätta coronapandemiläget som snabbt försämrats på grund av virusvarianten omikron.

Situationen hotar primärvårdens kapacitet. Smittspårningen har svårt att hinna med, och vaccineringen och att man nyligen börjat ge en tredje vaccindos prövar hälsovårdens kapacitet till det yttersta. Från samhällets sida försöker man nu knyta alla möjliga aktörer till vaccinationsprogrammet så att man klarar sig genom den akuta krisen.

Den första konkreta begäran till kyrkan är att kyrkan utnämner kontaktpersoner till sjukvårdsdistrikten. Social- och hälsovårdsministeriets mål är att skapa regionala grupper med olika aktörer som sköter koordineringen av vart och ett område och styr resurserna till vaccinering och smittspårning. Kommunerna preciserar olika aktörers uppgifter och ansvar.

Kyrkan vill bära samhällsansvar och tillsammans med andra aktörer vara en samarbetspart i arbetet med vaccineringen och smittspårningen. I kyrkan finns ungefär 1 300 diakonitjänsteinnehavarare. Uppskattningsvis 600 av dem är diakonissor med yrkeskompetens inom hälso- och sjukvården och har därför möjlighet att delta i vaccineringen och smittspårningen. Kyrkan har också möjlighet att hjälpa till exempel genom att erbjuda församlingarnas lokaler.

Kyrkan går med i samarbetet genom att utse kontaktpersoner till de koordineringsgrupper som sjukvårdsdistrikten grundar och som ska kartlägga olika aktörer möjligheter att stöda vaccinationsprogrammet. Församlingarna besluter senare vilken deras insats är på det aktuella området.

– Samhällsansvar och kärlek till medmänniskan är kärnan i verksamheten i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi vill på alla möjliga sätt vara med och hjälpa till i den här svåra situationen, konstaterar Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna.

Kyrkostyrelsen har kommit överens med stiftens domkapitel om att kontaktpersoner utses till sjukvårdsdistrikten. Församlingarna bedömer senare självständigt i vilken mån de har möjlighet att bidra med resurser till arbetet. Församlingarna kartlägger också var de tillfälligt kan dra in på resurser och om det är möjligt att tillfälligt avstå viss verksamhet.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592 

Kalle Kuusimäki, chef för Kyrkostyrelsens enhet för diakoni och själavård, kalle.kuusimaki@evl.fi, tfn 050 501 2901