Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Förändringarna i kyrkans medlemsstatistik följer åter samma mönster som innan coronapandemin

Publicerad 16.12.2021

Kyrkans forskningscentral uppskattar att medlemsantalet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ca 3 697 000 i slutet av 2021. Detta innebär att ungefär 66,6 procent av finländarna då skulle vara medlemmar i kyrkan. Vid årsskiftet 31.12.2020 var 67,7 procent av finländarna medlemmar i kyrkan. Då var det exakta medlemstalet 3 743 783.

De förändringar som sker i medlemsantalet påverkas av inträden i kyrkan, utträden ur kyrkan, döpta under 1 år och antalet avlidna under året. Som inträden i kyrkan statistikförs också döpta under 1 år som har hunnit bli antecknade i befolkningsregistret innan dopet förrättats.

Antalet som utträdde ur kyrkan 2021 uppskattas bli ca 54 000 då motsvarande antal ett år tidigare var 48 000. Antalet döpta uppskattas till ca 26 000. Under 2020 döptes 24 900 barn under 1 år. Antalet avlidna uppskattas till ungefär det samma som i fjol, dvs. ca 45 000.

– Till skillnad från ifjol ser det ut som om coronapandemin skulle ha tämligen liten inverkan på inträden i och utträden ur kyrkan. Helhetsbilden är väldigt lik medeltalet för tiden innan corona, med beaktande av att man eventuellt flyttat fram doptillfällen, säger forskaren Kimmo Ketola.

Antalet inträden i kyrkan stiger troligen över 20 000, då det innan coronatiden var i medeltal 16 000-17 000. Bland antalet inträdda i kyrkan finns också i år många under 1-åringar som först antecknats i befolkningsregistret och efter det blivit döpta. Liksom ifjol har coronan påverkat arrangerandet av dop. Möjligtvis har dopfester flyttats till en senare tidpunkt på grund av restriktioner för sammankomster.

Också flera 1-17-åriga barn och unga än tidigare har inträtt i kyrkan genom dop. I slutet av november antecknades över 1 600 dop av unga. Fram till slutet av november 2021 hade också 240 vuxna som fyllt 18 år döpts.

Statistik för januari-november

Församlingarnas statistik för december 2021 är ännu på hälft. I januari-november 2021 inträdde 19 273 personer i kyrkan och 37 890 personer avstod från medlemskap i kyrkan. Fram till slutet av november hade 24 636 barn under 1 år döpts. Antalet avlidna var 41 976. Enligt kyrkans medlemsdatasystem hade kyrkan 3 708 513 medlemmar i slutet av november 2021, dvs. 66,8 procent av befolkningen (i jämförelse med Statistikcentralens befolkningsprognos).

Mera information:  forskare Kimmo Ketola, Kyrkans forskningscentral, tfn 0405701166

Kyrkans statistik  

Ett pressmeddelande om det bekräftade antalet medlemmar i kyrkan 2021 sänds ut 1.2.2022.