Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen beviljade understöd för fjällkapellverksamheten och annat arbete bland turister i Lappland

Publicerad 14.12.2021

Kyrkostyrelsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beviljade ekonomiskt stöd till det andliga arbete som görs bland turister i Lappland då kyrkostyrelsens plenum samlades 14.12.2021.

För anställning av kyrkoherden i Muonio används 65 000 euro. Han sköter vid sidan av sitt arbete som kyrkoherde också koordineringen av turistarbetet i Västra Lappland. Församlingar och organisationer som arbetar bland turister i Västra Lappland fick sammanlagt 48 500 euro i understöd: Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä 10 000, Kittilän seurakunta 9 000, Kolarin seurakunta 9 000, Församlingsförbundet 3 500, Kansan Raamattuseura 8 500 och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 8 500 euro.

Den kollekt som burits upp för turistkapell- och vägkyrkoverksamheten 2021, sammanlagt 73 000 euro, fördelades enligt följande: Kyrktjänst fick för vägkyrkoverksamheten 5 000 euro, kapellet i Saariselkä 20 400 euro, kapellet S:t Lars vid Ylläs 20 400 euro och kapellet Revontuli vid Pyhätunturi 6 800 euro.

De församlingar som deltar i verksamheten vid fjällkapellen vid fjällcentren är församlingarna i Enare, Kittilä, Kolari, Muonio och Pelkosenniemi. De kristna organisationer som deltar i verksamheten är Kansan Raamattuseura (Folkets bibelsällskap) och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Lutherska evangelieföreningen i Finland).

Mera information: ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543

Valinsamling vid församlingsvalet hösten 2022

I samband med det församlingsval som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnar 2022 genomförs en valinsamling tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet, Kyrktjänst och Finska Bibelsällskapet. Plenum beslöt att organisationerna kan genomföra valinsamlingen då de får insamlingstillstånd för den.

Det är tradition att i samband med församlingsvalet ordna en valinsamling vars intäkter styrs till ett mål som viktigt med tanke på kyrkans arbete. Den här gången styr organisationerna sitt stöd framför allt till diakonalt arbete, offer för kriser och för att hjälpa mindre bemedlade såväl i Finland som utomlands.

Församlingsvalet ordnas 20.11.2022. I valet väljer församlingsmedlemmarna nya förtroendevalda i församlingarna för perioden 2023-2026.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592

Kyrkostyrelsens ämbetsverk fick förnyat miljödiplom

Plenum beviljade Kyrkans miljödiplom åt Kyrkostyrelsens ämbetsverk för 2022-2027. Auditeringen av det miljöprogram som gjorts för ansökan om miljödiplomet genomfördes i Kyrkans hus 28.10.2021.

Kyrkans eget miljösystem, Kyrkans miljödiplom, grundades 2001. Den fjärde uppdaterade upplagan av handboken för miljödiplomet trädde i kraft i september 2020. Handboken uppdaterades för att svara mot nya miljöutmaningar och krav, och den stakar ut vägen mot klimatneutralitet i enlighet med kyrkans energi och klimatstrategi.

Nästan alla större församlingar och kyrkliga samfälligheter, och även många små församlingar, har miljödiplom. Kyrkostyrelsens ämbetsverk har haft miljödiplom sedan 2012.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728.

Karvian seurakunta slås samman med Kankaanpään seurakunta

Församlingen i Karvia i Satakunta upphör 31.12.2022 och slås samman med Kankaanpään seurakunta från början av 2023. Församlingens område omfattar Karvia kommun och Kankaanpää stad. Den utvidgade församlingens namn är Kankaanpään seurakunta.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, tfn 050 432 3323

Utnämningar

Kyrkostyrelsen valde följande personer till medlemmar i kyrkans laggranskningskommitté för perioden 1.1.2022-31-12-2023; justitiesekreterare, vicehäradshövding Camilla Servon, lagstiftningsrådet, juris doktor, vicehäradshövding Elina Nyholm och lagfarna assessorn, vicehäradshövding Jyri Klemola. Kyrkans laggranskningskommittés uppgift är att lagtekniskt och språkligt granska de bestämmelser i kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkans valordning som biskopsmötet eller kyrkostyrelsen sänder för behandling till kyrkomötet.

Mera information: eckelsiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203 

Till ordförande för uppföljningsgruppen för helhetskyrkans kommunikationsutredning för tiden 1.2.2022-30.6.2023 utsågs kommunikationschef Meri-Anna Hintsala. Kyrkoherde Jussi Peräaho utnämndes till medlem i gruppen. Med hjälp av helhetskyrkans kommunikationsutredning försöker man hitta sätt på vilka kyrkans olika kommunikationsaktörer kan effektivera den gemensamma verksamheten, undvika dubbleringar och kommunicera effektivt genom närmare samarbete och koordination.

Mera information: projektchef Sami Kallioinen, sami.kallioinen@evl.fi, tfn 050 378 0033 

Protokollet från kyrkostyrelsens plenum sätts om ungefär en vecka ut på webbplatsen domus.evl.fi.