Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans forskningscentral delade ut drygt 240 000 euro i stipendier för 2022

Publicerad 10.12.2021

Kyrkans forskningscentral har beviljat sammanlagt 21 personer stipendier för 2022 för forskning om förändringar i kyrkan och det religiösa livet, och i samhället. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 240 300 euro.

Då stipendierna delades ut beaktade man framför allt doktorander. Den viktigaste kriterierna då man beslöt om finansiering var att forskningen fanns inom ett av tyngdpunktsområdena som under 2022-2025 är: kyrkans uppgift i ett föränderligt samhälle; lutherdomen och kristendomens globala utveckling; kyrkans ekonomi, digitalisering och utvecklingen av verksamhetskulturen; kristen spiritualitet idag; och ekoteologi, kyrkor och hållbar utveckling.

En stor andel av de stipendier som beviljades för 2022 var för forskning inom kyrkans uppgift i ett förändrat samhälle och kristen spiritualitet idag.

Den största enskilda stipendiesumman (20 880 euro) gavs till tre doktorander. Nina Haglund fick stipendium för sin forskning inom praktisk teologi ”Bara en sekreterare?” som är en granskning av synen på andligt arbete hos de praktiskt anställda i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Tiina Parkkinen fick stipendium för sin religionsvetenskapliga forskning ”Uskonto ja urbaanit uskonnottomat nuoret” som behandlar 18-35-åriga helsingforsares relation till kyrkan och religion ur en kulturkristen synvinkel. Helena Kauppila fick stipendium för sin kyrkosociologiska forskning ”Postmodernit syntymään liittyvät siirtymäriitit uskonnon ja tunteiden risteymässä” där hon granskar övergångsriter som dop och namngivning och de känslor som är förknippade med dessa.

En sammanställning (på finska) över forskningscentralens stipendiater 2022 finns som bilaga.

Mera information: tf chefen för Kyrkans forskningscentral Veli-Matti Salminen, tfn 040 142 4896

Bilagor till nyheten