Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet beslöt ge ut biskopsbrev om bön

Publicerad 08.12.2021

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlades i Helsingfors på onsdag 8.12. Biskoparna har i höst gett ut det första biskopsbrevet i en ny serie biskopsbrev. Höstens biskopsbrev handlade om Bibeln och kyrkan. Biskopsmötet beslöt nu att följande biskopsbrev ges ut 2023 och att det handlar om bön.

Biskopsmötet behandlade samtidigt det ombudsinitiativ som väckts i kyrkomötet i augusti 2021 om att stärka bönelivet i kyrkan. Biskopsmötet tillsatte i september en arbetsgrupp som behandlat frågan utgående från den remissdiskussion biskopsmötet förde då.

Biskopsmötet beslöt också att inleda samarbete med ett befintligt spiritualitetsnätverk i kyrkan för att kartlägga bönelivet. Kartläggningen ska ske i samarbete med församlingar, organisationer och andra aktörer i kyrkan. Biskoparna betonade också vikten av en teologisk diskussion kring bönen.

Mera information:
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi 

Biskopsmötet diskuterade gemensam deklaration om ömsesidigt lutherskt-ortodoxt erkännande av dopet

Biskopsmötet diskuterade evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkans gemensamma deklaration om kyrkornas ömsesidiga erkännande av dopet. Biskopsmötet beslöt att frågan bereds vidare så att den kan sändas för godkännande till kyrkomötet.

Det har funnits en fungerande praxis mellan evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan för erkännande av dopet i församlingslivet. I praktiken har man ur luthersk synvinkel ansett det vara självklart att en ortodox person till exempel vid sidan av en luthersk fadder kan vara fadder för ett barn som döps i den lutherska kyrkan.

Kyrkorna har aldrig uttryckt ett ömsesidigt erkännande av dopet. På det internationella planet har den ortodoxa och den västliga kyrkan inte nått ett täckande samförstånd om ett ömsesidigt erkännande av dopet, fastän man till exempel i Tyskland undertecknade 2007 en mycket bred gemensam deklaration. Ett officiellt erkännande i Finland skulle få stor betydelse.

Representanter för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ortodoxa kyrkan i Finland har vid en teologisk dialog 20-21.10.2021 godkänt deklarationen.

Mera information: Kimmo Kääriäinen eller ledande sakkunnig Tomi Karttunen, tfn 050 594 1713, tomi.karttunen@evl.fi

Riktlinjer för kyrkans mission och grundavtal med kyrkans missionsorganisationer

Biskopsmötet fortsatte den remissdiskussion om riktlinjerna för kyrkans mission Ett gemensamt vittnesbörd och grundavtalet med kyrkans missionsorganisationer som mötet inlett i oktober. I en uppdaterad version av dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd har man beaktat kyrkan strategi Öppna dörrar, de styrsamtal som förts med missionsorganisationerna under 2021 och de behov som kyrkans missionscentral observerat.

Ärendets beredning fortsätter inför en ny behandling i biskopsmötet. Dokumentet ska också behandlas av kyrkans missionskommitté och de sju avtalsorganisationerna. Efter det kan biskopsmötet för sin del godkänna avtalstexten.

Grundavtalet görs för en bestämd tidsperiod och nuvarande avtalsperiod utgår i juni 2023. Avtalsparter är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, i praktiken kyrkostyrelsens plenum, och kyrkans missionsorganisationer.

Mera information: chefen för Kyrkans missionscentral Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

Biskopen i Lappo stift Simo Peura deltog för sista gången i biskopsmötet innan han går i pension i februari 2022. Peura har varit biskop i Lappo stift sedan 2004.

Mera information:
biskopsmötes teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270
Biskopsmötets webbplats